P3.express

Sistem minimalist i manaxhimit te projektit

Manual Online


Cfare is P3.express?

P3.express eshte nje isstem minimalist, praktik I menaxhimit teprojekteve.
P3.express eshte I hapur dhe falas, me nje licence kreative te perbashket.

Pse P3.express?

Sepse pavaresisht ekzistences se sistemeve themelore si p.sh PRINCE2® dhe udhezuesi PMBOK®, shumica e projekteve drejtohen ne menyre intuitive, pa ndihmen e nje sistemi te strukturuar te menaxhimit te projektit. Ky eshte rasti sepse standardet themelore, megjithese jane te paçmueshme, jane shumë komplekse per projekte normale. Imagjinoni te gjithe njerezit qe perdorin Excel. Çfare ndodh nese zevendesoni Excel me nje gjuhe programimi? Shumica e njerezve nuk do të jene në gjendje ta perdorin ate dhe do te mbeten pa nje mjet pune, edhe pse nje gjuhe programimi eshte me gjithe perfshirese se Excel. Sistemet themelore te menaxhimit te projektit jane te gjitha si gjuhet e programimit, dhe ajo qe njerezit kane nevoje me shume ne projekte eshte diçka si Excel. P3.express eshte ai mjet i thjeshte qe shumica e njerezve do te mund ta perdorin.

Si funksionon P3.express?

P3.express perdor nje sistem ciklik për t’i bere aktivitetet me te thjeshta dhe me te rregullta. Kemi cikle mujore, javore dhe ditore, secila prej te cilave fokusohet ne nje aspekt te aktiviteteve menaxheriale. Perveç cikleve, ekziston nje grup aktivitetesh per startimin e projektit qe zhvillohet ne fillim si dhe nje grup aktivitetesh per mbylljen e projektit ne fund. Ne fund, kemi nje nje grup te menaxhimit pas projektit: nje cikel pas perfundimit te projektit, per te vleresuar perfitimet. Perveçese procesit, kemi 4 dokumente menaxheriale dhe nje sere rolesh. P3.express pershkruhet plotesisht në manualin e tij online.

Kurs falas, interaktiv i mesimit ne platformen eLearning

Perveç manualit, ka nje kurs eLearning qe mund ta perdorni per te mesuar me shume rreth P3.express. Eshte nje histori interaktive ku ju do te luani rolin e menaxherit te projektit dhe do te merrni vendime. Do te mesoni nga rezultatet e ketyre vendimeve.

Filloni te mesoni!

Merr certifikim

dhe kursin falas Kursi i të mësuarit elektronik duke marre pjese ne nje seminar te udhehequr nga nje instruktor, ju mund te merrni provimin per t’u bere nje praktikues i certifikuar i P3.express. Ky provim fokusohet me shume në aftesine tuaj per te menaxhuar projekte se sa ne askpektin per t’ju rikujtuar informacionin teorik.

Trajnuesit’ udhezues dhe akreditim

Nese jeni nje trajner, mund t’i ofroni seminaret tuaja duke perdorur udhëzues i seminareve të udhëhequra nga instruktorët dhe aplikoni ne bëhen të akredituar. Programet e akreditimit jane pa pagese dhe fokusohen vetem ne sigurimin e cilësise se programeve te trajnimit.

Mesoni, kontribuoni ose qendroni te perditesuar

Jeni te interesuar te mesoni P3.express? Deshironi t’i bashkoheni ketij komuniteti te hapur dhe te kontribuoni ne P3.express? Deshironi te jeni te perditesuar me zhvillimet me te fundit?

Ju mund te qendroni te informuar duke u abonuar ne emailet e njoftimeve ose duke perdorur aplikacioni i lexuesit të furnizimit pe rtu abonuar ne RSS feed.

The latest announcements (only in English):