P3.express

El sistema minimalista de gestió de projectes

Manual en línia


Què es P3.express?

P3.express és un sistema de gestió de projectes minimalista i pràctic.
És fàcil d’aprendre, utilitzar i ensenyar. P3.express és obert i lliure amb llicència Creative Commons.

Per què P3.express?

Perquè malgrat l’existència de sistemes fonamentals com PRINCE2® i la guia PMBOK®, la majoria de projectes es gestionen de manera intuïtiva, sense l’ajuda d’un sistema de gestió de projectes estructurat. Això és degut al fet que els estàndards fonamentals, tot i que són indispensables, són massa complexes pels projectes normals

Pensa en tota la gent que utilitza excel. Què passaria si substituíssim l’excel per un llenguatge de programació? La majoria de la gent no seria capaç d’utilitzar-lo i es quedaria sense eina, tot i que el programa de programació sigui més capaç que l’excel.

Els sistemes de gestió de projectes fonamentals són com els llenguatges de programació, i el que la gent necessita pels seus projectes és una cosa similar a l’excel. P3.express és l’eina simple que la majoria de la gent pot fer servir.

Com funciona P3.express?

P3.express fa servir un sistema cíclic per fer les activitats més simples i regulars. Hi ha cicles mensuals, setmanals i diaris, cadascun d’ells centrat en un dels aspectes de
les activitats de gestió. A més dels cicles, hi ha un grup d’activitats d’inici al començament i un grup de tancament del projecte al final.

Finalment, hi ha un grup de gestió post projecte: un cicle que s’executa un cop finalitzat el projecte, per avaluar-ne els beneficis. A més dels processos, hi ha 4 documents de gestió i una sèrie de rols. P3.express està descrit al manual.

Curs en format e-learning, lliure i interactiu

A més a més del manual, hi ha un curs en format e-learning que pots utilitzar per aprendre més sobre P3.express. És una història interactiva en què jugaràs com a director de projecte i hauràs de prendre decisions. Aprendràs dels resultats d’aquestes decisions.

Comença a aprendre!

Certifica’t

Després d’aprendre P3.express fent servir el manual i el curs en format eLearning lliure o assistint a un taller dirigit per un instructor, pots fer l’examen per certificar-te com a P3.express Practitioner. L’examen està focalitzat en l’habilitat per gestionar projectes, en lloc de en la memorització d’informació teòrica. Aprèn més sobre l’examen

Guia i acreditació dels formadors

Si ets un formador pots impartir els teus tallers amb la guia de tallers dirigits per formadors i aplicant a acredita’t. Els programes d’acreditació són gratuïts i estan enfocats a
assegurar la qualitat dels programes de formació.

Aprendre, contribuir, o mantenir-se al dia

Estàs interessat a aprendre P3.express? Vols formar part de la comunitat oberta i contribuir a P3.express? Vols estar al dia dels darrers desenvolupaments?

Pots estar al dia subscrivint-te als correus electrònics de notícies o utilitzant l’especial aplicació lectora de feeds per subscriure’s a RSS feed.

The latest announcements (only in English):