P3.express

Minimalistický systém projektového riadenia

Online príručka


Čo je P3.express?

P3.express je minimalistický, praktický systém projektového riadenia.
Je ľahké sa ho naučiť, používať a učiť.

P3.express je otvorený, bezplatný a slobodný, s licenciou Creative Commons.


Prečo P3.express?

Pretože napriek existencii fundamentálnych systémov projektového riadenia ako PRINCE2® a PMBOK® Guide, väčšina projektov beží intuitívne, bez pomoci štruktúrovaného systému projektového riadenia. Je to tak preto, že fundamentálne štandardy, hoci neoceniteľné, sú príliš komplexné pre normálne projekty.

Prestavte si všetkých ľudí, ktorí používajú Excel. Čo sa stane, ak nahradíte Excel programovacím jazykom? Väčšina ľudí nebude schopná používať ho a ostanú bez nástroja, hoci programovací jazyk je mocnejší ako Excel.

Fundamentálne systémy projektového riadenia sú ako programovacie jazyky a to, čo ľudia potrebujú v projektoch najviac, je niečo ako Excel. P3.express je tento jednoduchý nástroj, ktorý môže používať väčšina ľudí.

Ako funguje P3.expresss?

P3.express používa cyklický systém, aby boli aktivity jednoduchšie a pravidelnejšie. Existujú mesačné, týždenné a denné cykly, každý z nich zameraný na jeden aspekt manažérskych aktivít.

Okrem cyklov existuje skupina aktivít iniciácie projektu vykonávaná na začiatku a skupina aktivít uzávierky projektu vykonávaná na konci.

Napokon existuje skupina poprojektového manažmentu: cyklus vykonávaný po ukončení projektu na vyhodnocovanie prínosov.

Okrem procesu existujú 4 riadiace dokumenty a niekoľko rolí.

P3.express je plne popísaný vo svojej online príručke.

Interaktívny elearningový kurz zdarma

Popri príručke je k dispozícii aj elearningový kurz, ktorý môžete použiť na to, aby ste sa naučili viac o P3.express. Je to interaktívny príbeh, v ktorom hráte rolu projektového manažéra a robíte rozhodnutia. Budete sa učiť z výsledkov týchto rozhodnutí.

Začnite sa učiť!

Certifikujte sa

Po naštudovaní P3.express s použitím príručky a bezplatného elearningu alebo absolvovaním kurzu vedeného inštruktorom môžete zložiť skúšku a stať sa certifikovaným P3.express Practitionerom. Táto skúška je zameraná skôr na vašu schopnosť riadiť projekty ako na spomínanie si na teoretické informácie.

Viac informácií o skúške

Príručka a akreditácia pre trénerov

Ak ste tréner, môžete dodávať vaše workshopy s použitím príručky pre workshopy vedené inštruktorom a požiadať o to stať sa akreditovaným.

Akreditačné programy sú bezplatné a zamerané len na zaistenie kvality vzdelávacích programov.

Školenia P3.express pre trénerov:

Učte sa, prispievajte, udržiavajte sa v obraze

Máte záujem naučiť P3.express? Chcete sa zapojiť tejto otvorenej komunity a prispievať do P3.express? Chcete mať aktuálne informácie o najnovšom vývoji?

Môžete byť dostávať aktuálne informácie, ak sa prihlásite k odberu e-mailov s oznámeniami alebo ak budete používať špeciálnu feed reader aplikáciu a prihlásite sa k odberu oznámení formou RSS feed.

The latest announcements (only in English):