Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


Prezantimi

P3.express perdor nje proces te thjeshte, siç tregohet ne diagramin e mesiperme. Ky proces perbehet nga 33 aktivitete menaxheriale ne 7 grupe. Klikoni ne cilindo nga aktivitetet ne diagram per te hapur pershkrimin e tij, ose thjesht filloni me aktivitetin e pare, A01.

Principet

Puna e bere ne nje projekt te P3.express duhet te bazohet ne Nearly Universal Principles of Projects (NUPP). Vet P3.express eshte dizenjuar per t’u pershtatur me NUPP.

Organizimi

Ka nje grup menaxhimi pergjegjes per aktivitetet menaxheriale te projektit me nje ose me shume pjestare grupi, I cili varion nga madhesia dhe kompleksiteti i projektit. Menaxheri I Projektit udheheq kete grup dhe eshte pergjegjes per aktivitetet menaxheriale te projektit. Ky person raproton tek menaxheri i projektit te klientit I jashtem(nese ka) si dhe tek sponsori I brendshem I cili eshte nje menaxhere i larte pergjegjes per rezultatin perfundimtar te projektit, financimin e tij, gjetjene burimeve, etj.

Ka nje ose me shum ekipe operative ne projekt. Çdo ekip operativ i brendshem (nje me anetare te ekipit nga organizata juaj) drejtohet nga nje drejtues ekipi (team leader), i cili raporton njekohësishte si tek menaxheri i tij por edhe te menaxheri i projektit. Çdo ekip zbatues i jashtem (nenkontraktues) udhehiqet nga nje menaxher projekti furnizues i cili raporton tek menaxheret e tij te brendshem si dhe tek menaxheri i projektit.

Dokumentat

Më poshtë janë dokumentet e përcaktuara në P3.express:

Modelet mund të përdoren ashtu siç janë, ose si një udhëzues për krijimin e një konfigurimi të personalizuar.

Eshte e rendësishme te keni nje vend qendror per dokumentet e projektit tuaj, me kopje rezerve te planifikuar, akses ne distance dhe vertetim dhe autorizim.Nese organizata juaj nuk ka nje platforme te tille, mund te perdorni një nga zgjidhjet e meposhtme:

Nese eipi nuk ndodhet ne te njejtin vend, do t’ju duhet gjithashtu nje platforme mesazhesh. Me poshte mund te gjeni disa opsione:

Eshte e rendesishme te kuptoni menjehere rrisqet, problemet dhe kerkesat per te kuptuar ndryshimet qe duhen bere ne Regjistrin e monitorimit te aktiviteteve. Duke pasur parasysh kete, ju duhet ta konfiguroni sistemin ne nje menyre te tille qe t’a beje sa me te lehte aksesin ne regjister,perfshire ketu edhe aksesin nga telefoni celular.
Nese nuk eshte e mundur, perdorni nje ditar personal per t’i regjistruar ato dhe me pas transferojini ne regjistrin tuaj sa me pare te jete e mundur. Me poshte gjeni disa palikacione per mbajtjen e shenimeve qe mund ti perdorni:

Pershtatja

Mund te bëni ndryshime ne P3.express per ta pershtatur me mire ate me modelin tuaj të punes, megjithate, duhet patur kujdes qe te mos demtoheti struktura e brendshme e sistemit gjate ndryshimit dhe mbajeni sistemin tuaj te thjeshte. Zakonisht eshte me mire te fillohet me formen origjinale te P3.express dhe nese eshte e nevojshme ta adaptoni ate gradualisht sipas nevojave tuaja, duke i justifikuar ato zgjedhje me inspektim dhe pershtatje.

Ne planifikojme te pergatisim versione te ndryshme per P3.express, secila prej tyre do te pershtase sistemin e pergjithshem P3.express per nje lloj te caktuar projekti. Deri me tani jane planifikuar këto:

Çdo temë do të zhvillohet nga të paktën 3 ekspertë të fushës përkatëse, dhe një ose më shumë asistentë nga ekipi kryesor i zhvillimit të P3.express. Nëse jeni të interesuar të bashkoheni me një nga grupet e punës, ose keni një ide për tema shtesë, mos ngurroni të na kontaktoni në info@omimo.org.

Prespektive

Nëse nuk keni klient ose një sponsor të jashtëm, do të ketë vetëm një perspektivë për projektin sepse çdo organizatë ose shoqëri e përfshirë në projekt do të ketë perspektivën e saj. Në P3.express kryesorja dhe më e rëndësishmja është këndvështrimi juaj për projektin; p.sh., kur jeni duke përshkruar justifikimin e projektit në dokumentin e përshkrimit të projektit, përshkruani justifikimin tuaj, dhe jo atë të klientit. P3.express nuk është një sistem për t’u përdorur nga çdo palë e përfshirë në projekt, por një sistem që ju përdorni për menaxhimin e projektit brenda kufijve dhe limiteve tuaj.

Përveç dokumenteve, kur mendohet për rolet duhet të merret parasysh edhe perspektiva. Ju mund të jeni “menaxheri i projektit” nga këndvështrimi juaj, por do të konsideroheni si “menaxher i projektit të kontraktuesit” nga këndvështrimi i klientit dhe “menaxher i projektit të klientit” nga këndvështrimi i furnitorëve tuaj.

Historia

Versioni i parë i P3.express u botua në qershor 2016, pasuar nga dy azhornime të vogla në 2018 dhe 2020, ndërsa drafti i versionit të dytë të P3.express u botua në mars 2021, me qëllimin për të mbledhur komente nga publiku dhe versioni përfundimtar u publikua në maj 2021.


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.