Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


A07 - Rishikoni fillimin e projektit me kolegët

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimit te Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim per te na pergatitur per projektin.

Në këtë pikë, nisja e projektit është pothuajse e kompletuar dhe ky është momenti për të kërkuar një menaxher tjetër projekti në kompaninë tuaj që t’ju ndihmojë duke rishikuar aktivitetet tuaja të menaxhimit. Ju duhet të shtoni rezultatin në Regjistrin e Mirëqenies së projektit.

Nëse rezultati është shumë i ulët, mund t’ju duhet të shpenzoni më shumë kohë në aktivitetet e mëparshme të menaxhimit përpara se të kaloni në ato të radhës, por më e rëndësishmja, ju duhet të gjeni shkakun rrënjësor dhe të shihni se si mund të parandaloni rezultatet e ulëta në të ardhmen.

Modeli i Regjistrit të Mirëqenies se projektit

Purpose

Qellimi kryesor eshte te ndaloni dhe te kontrolloni nese aktivitetet tuaja te menaxhimit jane ne rregull. Te kesh nje person te jashtem te kontrolloje punen tende eshte shume e dobishme sepse mund te jeni shume prane punes per te vene re disa nga problematikat. Per me teper, kjo eshte nje mundesi per njerezit qe menaxhojne projekte te ndryshme ne organizate per te pare punen e njeri-tjetrit dhe per te mesuar me shume ne proces.

Common pitfalls

Nje nga rrezigjet e zakonshme eshte qe personi qe po shikon punen tuaj mund te hezitoj per te nxjerr ne pah problemet qe ka vene re, duke u frikesuar se mund te merret personalisht. Eshte ne doren tuaj te krijoni nje mjedis qe ti siguroj te tjeret qe te jene rehat dhe te sinqerte.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.