Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


C01 - Matni dhe raportoni performancën

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Menaxhimit Mujor i cili eshte nje grup aktivitetesh te zhvilluar ne fillim te cdo jave.

Matni performancën e projektit krahasuar me qëllimet e tij dhe përgatitni parashikime realiste për objektivat (p.sh. koha dhe kostoja). Përgatitni një ose më shumë raporte duke u fokusuar tek parashikimet, dërgojini dhe dhe kontrollojini ato tek palët e interesuara për t’u siguruar që e kanë marrë dhe kuptuar raportin.

Kontrolloni listën e palëve të interesuara në përshkrimin e projektit për t’u siguruar që secili prej tyre ka marrë raportin e duhur. Nëse kuptoni se formati aktual i raportit nuk është i përshtatshëm për njërën nga palët e interesuara, rishikoni formatin ose krijoni një fomat alternativ duke e shtuar këtë informacion në listën e palëve të interesuara.

Qëllimi

Qëllimi kryesor është të kuptojmë se në çfarë faze jemi, krahasuar me objektivat dhe synimet, të cilat do të përdoren për të rikuperuar rastet përjashtimore sa më shpejt të jetë e mundur. Qëllimi dytësor është të informohen palët përkatëse të interesit për statusin e projektit, gjë e cila krijon besim dhe potencial të mëtejshëm për bashkëpunim.

Gabimet e zakonshme

Për të shmangur gabimet më të zakonshme në këtë aktivitet menaxhimi duhet të keni parasysh si vijon:

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.