Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


A03 - Emërimi i anëtareve kryesorë të ekipit

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimit te Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim per te na pergatitur per projektin.

Në fazën e emërimit të anëtarëve kryesorë të ekipit, menaxheri i projektit fillon të mendojë një ekip për projektin. Edhe pse projekti nuk është miratuar ende dhe ekzekutimi i tij nuk ka filluar, anëtarët kryesorë të ekipit duhet të jenë përcaktuar tashmë, për përgatitjen e startimit të projektit. Këto emërime nuk duhet të janë të përkohëshme sepse të njëjtët persona të përzgjedhur në këtë pikë priten të jenë anëtarët kryesorë të ekipit kur të fillojë ekzekutimi i projektit.

Anëtarët kryesorë të ekipit që mund t’ju nevojiten në këtë janë si vijon:

Qëllimi

Një nga qëllimet e aktiviteteve të startimit të projektit është të vlerësojë synimin e projektit, i cili do të përcaktojë nëse ja vlen të investohet në këtë projekt. Ky informacion bazohet në një plan të mirëmenduar dhe planifikimi i duhur kërkon bashkëpunimin e një game të gjerë ekspertësh. Nëse nuk planfikohet sic duhet, një projekt në dukje i mirë mund të refuzohet dhe anasjelltas një projekt në dukje i keq me një planifikim dhe koordinim të mirë mund të aprovohet.

Gabimet e zakonshme

Disa mund ta konsiderojnë humbje kohe të punuarit në një projekt që mund të mos realizohet. Megjithatë, menaxheri i projektit duhet të sigurohet që të gjithë t’a kuptojnë se ky është një investim i rëndësishëm për kompaninë, kjo, sepse i lejon ata të zgjedhin projektet më të mira për të investuar. Edhe nese eshte vendosur qe projekti te mos zbatohet, përpjekjet e tyre nuk shkojnë dëm sepse ata, në një farë mënyre do të bëheshin garant që kompania të mos investojë burmet e saj në një projekt të pajustifikueshëm.

Kur bëhet fjalë për emërimin e punonjësve ekzistues në projekt ose punësimin e njerëzve të rinj, sistemi drejtues organizative ka një rol të madh. Është përgjegjësi e sponsorit që t’i mundësojë menaxherit të projektit të ketë ze dhe influencë të mjaftueshme në këtë përzgjedhje.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.