Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


A03 - Επιλογή των μελών κλειδιών της ομάδας

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Αρχικοποίηση έργου. Οι ομάδες αυτές δραστηριοτήτων τρέχουν στη αρχή για να μας προετοιμάσουν για το έργο.

Σε αυτό το σημείο, ο project manager ξεκινά να φτιάχνει την ομάδα του έργου. Ενώ το έργο δεν έχει ακόμη εγκριθεί, και η υλοποίηση του δεν έχει ξεκινήσει, τα μέλη κλειδιά της ομάδας απαιτούνται τώρα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ομάδα αρχικοποίησης του έργου. Οι επιλογές αυτές δεν είναι προκαταρκτικές και οι ίδιοι άνθρωποι που επιλέχθησαν σε αυτό το σημείο, αναμένεται να είναι και τα μέλη κλειδιά της ομάδας όταν ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Τα μέλη κλειδιά της ομάδας που πιθανόν απαιτούνται σε αυτό το σημείο είναι:

Σκοπός

Ένας από τους σκοπούς της ομάδας αρχικοποίησης του έργου είναι η εκτίμηση της αιτιολόγησης του έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για να αποφασιστεί εαν είναι ή όχι καλή ιδέα να επενδύσουμε στο έργο. Η πληροφορία αυτή βασίζεται σε πλάνο υψηλού επιπέδου και ο σωστός σχεδιασμός απαιτεί τη συνεργασία μιας ευρείας κλίμακας ειδικών. Εάν δε γίνει σωστά, κάποια ευεργετικά έργα μπορεί να απορριφθούν και κάποια μη αιτολογημένα έργα μπορεί να επιλεγούν.

Συχνές Παγίδες

Μερικοί μπορεί να θεωρήσουν χάσιμο χρόνου την απασχόληση σε ένα έργο που μπορεί να μην υλοποιηθεί.Ο project manager θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μια σημαντική επένδυση για τον οργανισμό, διότι επιτρέπει την επιλογή για επένδυση στα καλύτερα έργα. Ακόμη και αν το έργο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, οι κόποι δεν πάνε χαμένοι, διότι είναι αυτοί οι κόποι που έσωσαν τον οργανισμό από την επένδυση των πόρων του σε ενα μη αιτιολογημένο έργο.

Όταν έρχεται η ώρα της επιλογής υπαρχόντων ή πρόσληψης νέων ατόμων για το έργο,το σύστημα διακυβέρνησης του οργανισμού έχει εναν κύριο ρόλο. Είναι ευθύνη του χορηγού να επιτρέψει στον project manager να έχει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την επιλογή.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.