Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


B03 - Παίρνουμε μια go/no-go απόφαση

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην Μηνιαία Αρχικοποίηση ομάδα. Αυτή η ομάδα δραστηριοτήτων πραγματοποιείται στην αρχή κάθε μήνα για να μας προετοιμάσει για ένα νέο μηνιαίο κύκλο.

Σε αυτό το σημείο ο χορηγός θα πρέπει να πάρει μια καινούργια go/no-go απόφαση βασισμένη στα αναθεωρημένα πλάνα. Είτε παίρνουν μόνοι τους την απόφαση, είτε οργανωμένα μαζί με άλλους όπως το σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Εάν αποφασιστεί να σταματήσει το έργο, οι διαδικασίες τερματισμού του έργου θα τρέξουν, και ο χορηγός θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα έχει ή όχι τον κύκλο διαχείρισης μετά το έργο.

Σκοπός

Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το έργο είναι ακόμη αιτιολογημένο, και να υπενθυμιστεί στον καθένα ότι υπάρχει ένας στόχος για το έργο, πάνω από όλες τις μεμονωμένες ειδικές δραστηριότητες.

Συχνές Παγίδες

Ο χορηγός θα πρέπει να λάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σοβαρά, και να μην εγκρίνει αυτόματα το έργο χωρίς έλεγχο. Είναι σημαντικό για τον καθένα να καταλάβει ότι η ακύρωση έργων είναι ενα σημάδι καλής διαχείρισης έργου.

Κάποιες φορές ένα έργο μπορεί να εκτιμηθεί ως αιτιολογημένο όταν αξιολογηθεί απομονωμένα, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο αιτιολογημένο όσο άλλα πιθανά έργα που μπορεί να τρέξουν. Έτσι, σαν αποτέλεσμα, μια ολική προοπτική είναι απαραίτητη όταν αξιολογούμε τη συνεχή αιτιολόγηση του έργου, και πραγματοποιείται καλύτερα σε ένα μόνο σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που επιβλέπει όλα τα έργα στον οργανισμό.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.