P3.express
Το μινιμαλιστικό σύστημα διαχείρισης έργων
Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμός του χορηγού A01 Διορισμός του Project Manager A02 Επιλογή των μελών κλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφή του έργου A04 Αναγνώριση και προγραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνων και προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησης του έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασης go/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μια go/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση και αναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειών για αποκλίσεις C02 Έναρξη του εβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένων παραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησης των εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα και σχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίηση των εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδας δραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση των εγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγηση των οφελειών G01 Γέννηση νέων ιδεών G02 Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


A05 - Αναγνώριση και προγραμματισμός παραδοτέων

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Αρχικοποίηση έργου. Οι ομάδες αυτές δραστηριοτήτων τρέχουν στη αρχή για να μας προετοιμάσουν για το έργο.

Πραγματοποιήστε workshops έτσι ώστε να δημιουργήσετε μια ιεραρχική δομή από τα δομικά στοιχεία του προιόντος: παραδοτέα. Όπου είναι απαραίτητο, προσθέστε μια σύντομη περιγραφή στα παραδοτέα για την επεξήγηση του σκοπού, της ποιότητας, ή άλλων σημαντικών παραγόντων. Αποθηκεύστε τη συγκεκριμένη πληροφορία στο Χάρτη Παραδοτέων, ο οποίος μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφη όπως πχ mind map.

Ο Χαρτης Παραδοτέων μπορεί να επεξεργαστεί επιπλέον, συμπεριλαμβάνοντας και τις εξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων. Όταν υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις, τα στοιχεία θα μπορούσαν να προγραμματιστούν βασιζόμενα στις εξαρτήσεις τους και τις υπολογισμένες διάρκειες, ενώ όταν δεν υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις, τα στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν με προτεραιότητα μέσω ενός κατάλληλου συνόλου κριτηρίων και επιλεγμένων για εκτέλεση με βάση τις προτεραιότητες και τον αυτοσχεδιασμό, αντί με βάση ενα προγραμμα.Πολλά έργα μπορούν να επωφεληθούν από μια προσέγγιση βασισμένη στην εξάρτηση για τα υψηλότερα επίπεδα και μια προσέγγιση βασισμένη στις προτεραιότητες για τα χαμηλότερα επίπεδα.

Εάν ένα παρόμοιο έργο έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν, ελέγξτε τα αρχεία του και χρησιμοποιήστε αυτήν την πληροφορία για την προετοιμασία ενός καλύτερου Χάρτη Παραδοτέων.

Με βάση την ανάπτυξη του Χάρτη Παραδοτέων, μπορεί να χρειαστούν να γίνουν προσαρμογές και στην Περιγραφή του έργου.

Πρότυπο Περιγραφής του έργου

Σκοπός

Ενώ η Περιγραφή του εργου είναι κρίσιμης σημασίας και είναι πάντα απαραίτητο να είμαστε ευθυγραμμισμένοι μαζί της, είναι αφηρημένης έννοιας και δύσκολη η καθημερινή της χρήση. Ο Χάρτης Παραδοτέων γεφυρώνει το χάσμα δημιουργώντας μια σχετικά συμπαγή πηγή που κάνει το σκοπό του έργου πιο ξεκάθαρο. Είναι επίσης η καρδιά του τι θα γίνει το σχήμα του προγράμματος για το έργο, που από την πλευρά του θεωρείται μια πηγή που μας βοηθάει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μετά και μας βοηθάει να μετρήσουμε την πρόοδο.

Συχνές Παγίδες

Είναι συχνό για τους επαγγελματίες να σκέφτονται την “εργασία” αντί για τα “παραδοτέα” όταν δημιουργείται ο Χάρτης Παραδοτέων. Χρειαζεται να διοργανώσετε το workshop με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει τον καθένα να επικεντρωθεί στα παραδοτέα, ανεξαρτήτως της υποκείμενης εργασίας. Για να διασφαλιστεί αυτό, πρέπει να χρησιμοποιηθούν φράσεις ουσιαστικών αντί για φράσεις ρημάτων για την ονομασία των παραδοτέων. Μερικές φορές η χρήση mind map μπορεί επίσης να βοηθήσει, διότι απεικονίζει την ιεραρχία των δομικών στοιχείων.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.