Inițierea Proiectului Inițierea Lunară Managementul Săptămânal Managementul Zilnic Finalizarea Lunară Finalizarea Proiectului Managementul Retrospectiv Desemnați SponsorulProiectului A01 Numiți ManagerulProiectului A02 Nominalizați membrii-cheieai echipei de proiect A03 Descrieți Proiectul A04 Identificați și planificațiHarta Livrabilelor A05 Identificați riscurile șiplanificați răspunsurile A06 Evaluați inter-colegial fazade inițiere a proiectului A07 Luați decizia de a continuasau a înceta realizarea proiectului A08 Lansați execuțiaproiectului A09 Comunicați eficient A10 Revizuiți și ajustațiplanurile proiectului B01 Evaluați inter-colegialciclul lunar de activități B02 Luați decizia de a continua saua înceta realizarea proiectului B03 Lansați ciclul lunar B04 Comunicați eficient B05 Măsurați și raportațiperformanțele C01 Planificați răspunsurile pentru devierilede la indicatorii de performanță C02 Lansați ciclulsăptămânal C03 Comunicați eficient C04 Gestionați riscurile, problemeleși cererile de modificare D01 Acceptați livrabilele finalizate D02 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului E01 Documentați experiențele asimilateși planificați acțiunile de îmbunătățire E02 Comunicați eficient E03 Predați produsulși/sau serviciul F01 Evaluați satisfacția entitățilorimplicate din cadrul proiectului F02 Aluați inter-colegial faza definalizare a proiectului F03 Arhivați documenteleproiectului F04 Sărbătoriți! F05 Comunicați eficient F06 Evaluați beneficiilerealizate G01 Generați idei noi G02 Comunicați eficient G03

Introducere

A - Inițierea Proiectului

B - Inițierea Lunară

C - Managementul Săptămânal

D - Managementul Zilnic

E - Finalizarea Lunară

F - Finalizarea Proiectului

G - Managementul Retrospectiv


A05 - Identificați și planificați Harta Livrabilelor

Această activitate de management aparține grupului Inițierea Proiectului. Acest grup de activități se desfășoară la început proiectului ca parte integrală din pregătire.

Organizați ateliere de lucru pentru a crea o structură ierarhică a elementelor care alcătuiesc produsul: livrabilele proiectului. Acolo unde este necesar, adăugați scurte descrieri la aceste livrabile pentru a explica conținutul lor, calitatea așteptată sau alți factori importanți. Păstrați aceste informații în Harta Livrabilelor, care poate avea orice format (ex: mind map) atât timp cât ajută la o definire mai specifică.

Harta Livrabilelor poate fi elaborată prin includerea dependențelor între elementele sale. Atunci când există multe dependențe, elementele pot fi planificate pe baza dependențelor și estimarea duratelor de execuție. Dacă nu există dependențe suficiente, elementele pot fi prioritizate pe baza unui alt set de criterii iar selecția în vederea execuției lor se va face pe baza priorităților și fără o planificare prealabilă. Multe proiecte pot beneficia de abordarea bazată pe dependență pentru nivelurile superioare și o abordare bazată pe priorități pentru nivelurile inferioare.

Dacă s-a mai executat un proiect similar în trecut, verificați arhiva acestuia și utilizați aceste informații pentru a pregăti o hartă a livrabilelor potrivită contextului proiectului.

Având în vedere cele detaliate în Harta Livrabilelor, poate fi necesar să faceți ajustări și în documentul care descrie proiectul.

Descrierea Proiectului - șablon

Obiectivul activității

Chiar dacă Descrierea Proiectului este un document important și este întotdeauna necesar ca acest document să fie aliniat cu Harta Livrabilelor, acesta este un document abstract și greu de utilizat în desfășurarea activităților zilnice. Harta Livrabilelor furnizează o înțelegere mai clară a ceea ce trebuie să livreze proiectul. Este de asemenea, recomandat să planificăm execuția livrabilelor și să monitorizăm progresul care - în esența - va deveni o formă de programare a activităților (un calendar de execuție a livrabilelor).

Capcane frecvente

Managerii de proiect obișnuiesc să gândească în termeni de ″efort" care trebuie depus în loc de “livrabile” atunci când se creează Harta Livrabilelor. Trebuie să organizați ateliere de lucru astfel încât să ajutați toți membrii echipei să se concentreze asupra rezultatelor, independent de efortul sau munca de realizat. Pentru a vă asigura de acest lucru, utilizați pentru comunicarea livrabilelor, fraze care încep cu un substantiv în locul frazelor care încep cu un verb. Utilizarea Harții Livrabilelor poate fi de ajutor de asemenea pentru a vizualiza ierarhia elementelor de execuție.

Principii aplicabile

Următoarele principii au un rol semnificativ în această activitate de management:


Tradus de Raul JURJ, Jan-Florin PANAITE, Daniel ORZATA și Cristina Denissa DUMITRESCU⊚ PDF-ul descărcabil al manualului

⊚ Descărcați diagrama


Vă mulțumim pentru furnizarea sugestiilor dvs. Vă rugăm următoarele:

  • Scrieți mesajul scurt, clar și la obiect.
  • Sunteți liber să scrieți mesajul în orice limbă preferați.
  • Dacă aveți mai multe sugestii, vă rugăm să le trimiteți separat.

Dacă sugestiile dvs. vor conduce la îmbunătățirea reală a conținutului, am fi bucuroși să vă considerăm colaboratorul nostru (în cazul în care ne furnizați numele și adresa de e-mail în acest formular).Pentru a vă distinge de roboții de pe internet, vă rugăm să introduceți numărul grupurilor de activități P3.express de mai jos.


Dacă doriți, ne puteți furniza numele și adresa dvs. de e-mail în cazul în care trebuie să discutăm despre comentariul dvs., sau să vă acordăm credit în calitate de contributor:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.