Иницијација пројекта Месечна иницијација Недељно управљање Дневно Управљање Месечно Затварање Затварање Пројекта Пост-Пројектно Управљање Одредити спонзора A01 Одредити пројектногменаџера A02 Одредити члановекључног тима A03 Описати пројекат A04 Идентификовати ипланирати предмете испорука A05 Идентификовати ризике ипланирати одговоре A06 Урадите стручну проверуиницијације пројекта A07 донети go/no-go одлуку A08 започети пројекатпочетним састанком A09 Спровести фокусиранукомуникацију A10 Ревидирати иразрадити планове B01 Стручно проверитимесечни циклус B02 Донети go/no-go одлуку B03 Започети месечни циклуспочетним састанком B04 Спровестифокусирану комуникацију B05 Измерити и рапортиратиперформансе C01 Планирати одговорена одступања C02 Започети недељнициклус почетним састанком C03 Спровести фокусиранукомуникацију C04 Управљати ризицима, проблемимаи захтевима за промене D01 Прихватити довршенепредмете испорука D02 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту E01 Документовати лекције ипланирати унапређења E02 Спровестифокусирану комуникацију E03 Извршити примопредајупроизвода F01 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту F02 Стручно проверити групуактивности затварања F03 Архивирати пројектнедокументе F04 Прославити! F05 Спровестифокусирану комуникацију F06 Вредновати бенефите G01 Генерисатинове идеје G02 Спровестифокусирану комуникацију G03

Увод

A - Иницијација пројекта

B - Месечна иницијација

C - Недељно управљање

D - Дневно Управљање

E - Месечно Затварање

F - Затварање Пројекта

G - Пост-Пројектно Управљање


A05 - Идентификовати и планирати предмете испорука

Ова управљачка активност припада групи Иницијација Пројекта. Ова група активности извршава се на почетку да нас припреми за пројекат.

Спроведите радионице за креирање хијерархијске структуре саставних елемената производа: предмете испорука. Тамо где је неопходно, додајте кратке описе предметима испорука да би објаснили њихов обим, квалитет, и друге важне факторе. Ову информацију сачувајте у Мапи Предмета Испорука, која може бити у разним форматима, на пример “мапе ума”.

Мапа предмета испорука може се елаборирати укључењем зависности између својих саставних елемената. Ако има пуно међузависности, елементи се могу распоредити сходно сходно тим зависностима и процењеним трајањима, а ако нема пуно међузависности, елементи се могу приоризирати одређеним скупом критеријума и бирати за извршење сходно тим приоритетима и импровизацији пре него на на распореду. За пуно пројеката је прави избор приступ заснован на међузависности за више нивое, а приступ заснован на приоритетима за ниже нивое хијерархије.

Ако је сличан пројекат рађен раније, проверите његову архиву и искористите ту информацију за побољшање Мапе Предмета Испорука.

Зависно од развоја Мапа Предмета Испорука, можда ћете морати да коригујете и Опис Пројекта.

Образац Описа Пројекта

Сврха

Док је Опис Пројекта од суштинске важности и сва документација мора бити усаглашена са њим, он је апстрактан и непримењив за свакодневни рад. Мапа Предмета Испорука премошћава овај јаз, креирајући прилично конкретан ресурс који разјашњава обим пројекта. Она је уједно и срж онога што касније добија форму распореда пројекта, што нам омогућава да одлучимо шта се ради пре а шта касније и да меримо напредак пројекта.

Честе грешке

Практичари често мисле о “активностима” тј. о “раду” а не о “предмету испоруке” када креирају Мапу Предмета Испорука. Треба да водите радионице тако тако да помогнете сваком да се усредсреди на предмете испорука тј. излазе из активности, независно од тога који рад стоји иза тога. У том смислу треба користити именице а не глаголе за именовање предмета испорука. Понекад помаже и мапа ума јер визуализује хијерархију саставних елемената.

Принципи

Следећи принципи играју значајну улогу у овој управљачкој активности:


Превео Владимир Мајсторовић⊚ Download ПДФа са упутством

⊚ Преузмите дијаграм


Хвала што сте поделили мишљење са нама. Молимо обратите пажњу на следеће:

  • Напишите концизно и јасно.
  • Будите слободни да напишете на било ком језику.
  • Ако имате више сугестија, молимо пошаљите их одвојено.

Ако Ваше сугестије допринесу позитивним побољшањем, бићемо срећни да Вас уврстимо у сараднике (ако оставите име и емаил адресу у овом обрасцу).Да бисмо Вас разликовали од Wеб ботова, молимо унесите испод број групе активности P3.express.


Уколико желите, можете поделити Ваше име и контакт са нама, како би могли да попричамо о Вашим коментарима, или да Вас уврстимо у сараднике:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.