Иницијација пројекта Месечна иницијација Недељно управљање Дневно Управљање Месечно Затварање Затварање Пројекта Пост-Пројектно Управљање Одредити спонзора A01 Одредити пројектногменаџера A02 Одредити члановекључног тима A03 Описати пројекат A04 Идентификовати ипланирати предмете испорука A05 Идентификовати ризике ипланирати одговоре A06 Урадите стручну проверуиницијације пројекта A07 донети go/no-go одлуку A08 започети пројекатпочетним састанком A09 Спровести фокусиранукомуникацију A10 Ревидирати иразрадити планове B01 Стручно проверитимесечни циклус B02 Донети go/no-go одлуку B03 Започети месечни циклуспочетним састанком B04 Спровестифокусирану комуникацију B05 Измерити и рапортиратиперформансе C01 Планирати одговорена одступања C02 Започети недељнициклус почетним састанком C03 Спровести фокусиранукомуникацију C04 Управљати ризицима, проблемимаи захтевима за промене D01 Прихватити довршенепредмете испорука D02 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту E01 Документовати лекције ипланирати унапређења E02 Спровестифокусирану комуникацију E03 Извршити примопредајупроизвода F01 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту F02 Стручно проверити групуактивности затварања F03 Архивирати пројектнедокументе F04 Прославити! F05 Спровестифокусирану комуникацију F06 Вредновати бенефите G01 Генерисатинове идеје G02 Спровестифокусирану комуникацију G03

Увод

A - Иницијација пројекта

B - Месечна иницијација

C - Недељно управљање

D - Дневно Управљање

E - Месечно Затварање

F - Затварање Пројекта

G - Пост-Пројектно Управљање


D02 - Прихватити довршене предмете испорука

Ова управљачка активност припада групи Дневно Управљање : извршава се на дневној основи.

Предмети испорука додељени вођама тимова и пројектним менаџерима добављача, могу бити довршени било када, и то је време за брзу ревизију и одобрење пројектног менаџера. Одобрење у овој управљачкој активности је прелиминарно.

У случају великог или критичног предмета испоруке, ако је могуће тражи се одобрење спонзора и клијента.

Сврха

Паралелни рад на превише предмета испорука проузрокује проблеме – троши ресурсе, понекад резултира смањеним квалитетом, и компликује прогнозу пројекта. Кад год је могуће уместо истовременог рада на превише предмета испоруке, охрабрити тимове да раде једну по једну ставку.

Честе замке

Одобрење испоруке носи са собом одговорност, па неки пројектни менаџери радо одлажу одобрења како би избегли одговорност. Ово је контрапродуктивно и треба избећи. Не плашити се преузимања одговорности; неке од испорука могу направити проблеме у у будућности, али ни ти проблеми нису толико велики као када имате много превише испорука у пројекту на које се чека.

Многе испоруке брзо дођу до тога да су СКОРО довршене а онда дође до проблема због мањих потешкоћа. Може постојати искушење да се означе као довршене јер је већи део посла урађен, али не треба то радити – треба одобрити само испоруке које су стварно довршене.

Принципи

Следећи принципи играју значајну улогу у овој управљачкој активности:


Превео Владимир Мајсторовић⊚ Download ПДФа са упутством

⊚ Преузмите дијаграм


Хвала што сте поделили мишљење са нама. Молимо обратите пажњу на следеће:

  • Напишите концизно и јасно.
  • Будите слободни да напишете на било ком језику.
  • Ако имате више сугестија, молимо пошаљите их одвојено.

Ако Ваше сугестије допринесу позитивним побољшањем, бићемо срећни да Вас уврстимо у сараднике (ако оставите име и емаил адресу у овом обрасцу).Да бисмо Вас разликовали од Wеб ботова, молимо унесите испод број групе активности P3.express.


Уколико желите, можете поделити Ваше име и контакт са нама, како би могли да попричамо о Вашим коментарима, или да Вас уврстимо у сараднике:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.