Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

D02 - Akceptujte dokončené dodávky

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny aktivít denný manažment: Vykonáva sa denne.

Dodávky priradené tímlídrom a projektovým manažérom dodávateľa môžu byť dokončené hocikedy a to je čas na rýchlu revíziu a schválenie projektovým manažérom. Schválenie v tejto riadiacej aktivite je predbežné.

V prípade významných alebo kritických dodávok si vyžiadajte schválenie od sponzora a zákazníka, ak to je možné.

Účel

Mať priveľa rozpracovanej výroby spôsobuje problémy – plýtva to zdrojmi, môže znižovať kvalitu a redukuje predvídateľnosť projektu. Keď to je možné, povzbudzujte všetkých, aby namiesto pracovania na priveľa dodávkach súčasne dokončili a uzavreli jednu položku skôr, než sa pustia do ďalšej.

Časté pasce

Schválenie dodávky so sebou nesie zodpovednosť a niektorí projektoví manažéri zdržujú schválenia, aby sa vyhli tejto zodpovednosti. To je kontraproduktívne a nemalo by sa to diať. Nebojte sa prevziať zodpovednosť. Niektoré z dodávok, ktoré ste schválili, môžu v budúcnosti vyvolať problémy, ale tieto problémy nebudú také veľké ako mať v projekte priveľa rozpracovaných dodávok.

Veľa dodávok sa rýchlo priblíží k takmer dokončenému stavu a potom sa dostanú do problémov kvôli niekoľkým malým ťažkostiam. Môžete byť v pokušení označiť ich ako dokončené, lebo väčšina práce je hotová, ale nemali by ste to spraviť – mali by ste schváliť len dodávky, ktoré sú úplne dokončené.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.