Iniciácia projektu Mesačná iniciácia Týždenný manažment Denný manažment Mesačná uzávierka Uzávierka projektu Poprojektový manažment Vymenujtesponzora A01 Vymenujte projektovéhomanažéra A02 Vymenujte kľúčovýchčlenov tímu A03 Popíšteprojekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikáa naplánujte odpovede A06 Vykonajte peer reviewiniciácie A07 Spravte rozhodnutiego/no-go A08 Spravte kickoff projektu A09 Vykonajte sústredenúkomunikáciu A10 Zrevidujte aupresnite plány B01 Vykonajte peer reviewmesačného cyklu B02 Spravte rozhodnutiego/no-go B03 Spravte kick offmesačného cyklu B04 Vykonajte sústredenúkomunikáciu B05 Merajte ahláste výkonnosť C01 Plánujte odpovedena odchýlky C02 Spravte kick offtýždenného cyklu C03 Vykonajte sústredenúkomunikáciu C04 Riaďte riziká, issuesa požiadavky na zmenu D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov E01 Zachyťte ponaučenia anaplánujte zlepšenia E02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu E03 Odovzdajteprodukt F01 Vyhodnoťtespokojnosť stakeholderov F02 Vykonajte peer reviewskupiny uzatváracích aktivít F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Vykonajte sústredenúkomunikáciu F06 Vyhodnocujteprínosy G01 Generujtenové nápady G02 Vykonajte sústredenúkomunikáciu G03

E01 - Vyhodnoťte spokojnosť stakeholderov

Táto riadiaca aktivita patrí do skupiny mesačná uzávierka. Táto skupina aktivít sa vykonáva na konci každého mesiaca na uzavretie cyklu a prípravu na ďalší.

Pošlite dotazníky členom tímu a zákazníkovi, dodávateľom alebo iným externým stakeholderom (účastníkom) na vyhodnotenie ich spokojnosti s tým, ako projekt bežal v končiacom sa mesiaci. Zaznamenajte výsledky do registra zdravia. Zabezpečte, aby hodnotenie bolo anonymné.

Šablóna register zdravia

Účel

Je kľúčové mať časté hodnotenia spokojnosti, aby sme zistili problémy a vyriešili ich čo najskôr miesto čakania na nežiadúce výsledky v budúcnosti. Toto hodnotenie nie je obmedzené na zákazníka – mali by ste venovať dostatočnú pozornosť aj členom tímu, keďže ich spokojnosť má významný dopad na projekt.

Je dôležité zachovať anonymitu hodnotenia, lebo inak by niektorí ľudia mohli mať obavy vyjadriť svoje skutočné pocity o projekte.

Časté pasce

Neobmedzujte vaše hodnotenie spokojnosti zákazníkov na niekoľkých predstaviteľov - vyhodnoťte všetkých vplyvných ľudí. Neklaďte v dotazníku priveľa otázok, aby bolo pre stakeholderov ľahšie odpovedať. Aj keď urobíte všetko preto, aby bol dotazník anonymný, ak má len niekoľko účastníkov, niektoré z ich odpovedí môžu byť identifikovateľné. Ak sa to stane, snažte sa ignorovať položky priraditeľné konkrétnym osobám a v budúcnosti ich nikdy nepoužite. Inak niektorí stakeholderi nemusia veriť v anonymitu hodnotenia. Na to, aby ste zabezpečili, že neuvidíte s osobou stotožniteľné údaje v prípade, že existujú, sústreďte sa na agregované dáta a nevyhodnocujte odpovede individuálne.

Princípy

V rámci tejto riadiacej aktivity zohrávajú dôležitú rolu nasledovné princípy:


Do slovenčiny preložili Štefan Ondek a Marian Bartko⊚ Stiahnite si príručku vo formáte PDF

⊚ Stiahnite si diagram


Ďakujeme Vám, že s nami zdieľate svoj názor. Prosím, majte na zreteli nasledovné:

  • Prosím píšte stručne a jasne.
  • Neváhajte písať v akomkoľvek vami preferovanom jazyku.
  • Ak máte viac návrhov, prosím zadávajte ich jednotlivo.

Ak Vaše návrhy inšpirujú pozitívne zlepšenia, radi vás uvedieme ako prispievateľa (ak nám v tomto formulári poskytnete vaše meno a e-mailovú adresu).Aby sme vás rozoznali od náhodných webový botov, zadajte prosím počet skupín aktivít P3.express nižšie.


Ak chcete, môžete s nami zdieľať vaše meno a e-mail pre prípad, že sa s vami budeme chcieť o vašom komentári porozprávať alebo vás uviesť ako prispievateľa.

V prípade, že máte mikro-projekty s 1 až 7 členmi tímu, je najlepšie, ak použijete micro.P3.express namiesto bežného P3.express.