Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

E01 - Evalueer de tevredenheid van de belanghebbenden

Deze managementactiviteit behoort tot de Maandelijkse afsluiting groep. Deze groep activiteiten wordt aan het einde van elke maand uitgevoerd om de cyclus af te sluiten en ons voor te bereiden op de volgende.

Stuur vragenlijsten naar de teamleden, de klant, leveranciers, en externe stakeholders, om hun tevredenheid over het project gedurende de maand te evalueren. Noteer de resultaten in het health register. Zorg ervoor dat de evaluatie anoniem is.

Health register template

Doel

Het is van cruciaal belang om regelmatig tevredenheidsevaluaties te houden, om problemen te ontdekken en ze zo snel mogelijk op te lossen, in plaats van te wachten op ongewenste resultaten in de toekomst. Deze evaluatie is niet beperkt tot de klant, en u moet ook voldoende aandacht besteden aan de teamleden, aangezien hun tevredenheid een belangrijke impact heeft op het project.

Het is belangrijk om een anonieme evaluatie te houden, anders zullen sommige mensen het niet prettig vinden om hun ware gevoelens over het project te uiten.

Veel voorkomende valkuilen

Beperk uw evaluatie van de klanttevredenheid niet tot een paar vertegenwoordigers, en evalueer alle invloedrijke mensen.

Voeg niet te veel vragen toe aan de vragenlijst om het voor de belanghebbenden gemakkelijk te houden om te antwoorden.

Het kan zijn dat u bij sommige vragen kunt herleiden welke deelnemer welke antwoorden heeft gegeven. Dit zelfs als u uw best heeft gedaan om de vragenlijst anoniem te houden. Probeer in dat geval die persoonlijk identificeerbare informatie te negeren. Gebruik die extra informatie ook in de toekomst niet, anders zullen sommige belanghebbenden de anonimiteit van de evaluatie misschien niet vertrouwen.

Concentreer u op de geaggregeerde gegevens en bekijk u de antwoorden niet individueel. Zo voorkomt u dat u geen persoonlijk identificeerbare informatie te zien krijgt, als die bestaat.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.