Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

F02 - Evalueer de tevredenheid van de stakeholders

Deze managementactiviteit behoort tot de Projectafsluiting groep. Deze activiteitengroep wordt uitgevoerd wanneer het product van het project is voltooid, of wanneer u besluit het project te annuleren.

Stuur de laatste anonieme tevredenheidsvragenlijst naar de interne en externe stakeholders en leg de resultaten vast in het health register. Terwijl elke maandelijkse tevredenheidsvragenlijst gericht is op een maand, gaat deze eindevaluatie over het project in zijn geheel.

Health Register template

Doel

Op dit moment kan er geen specifieke actie worden ondernomen om de tevredenheid te verbeteren. Het belangrijkste doel van de evaluatie is om het te laten vastleggen voor verdere analyse van het project en om geleerde lessen te genereren voor de toekomst.

Veel voorkomende valkuilen

Beperk uw evaluatie van de klanttevredenheid niet tot een paar vertegenwoordigers, en evalueer alle invloedrijke mensen.

Voeg niet te veel vragen toe aan de vragenlijst om het voor de belanghebbenden gemakkelijk te houden om te antwoorden.

Het kan zijn dat u bij sommige vragen kunt herleiden welke deelnemer welke antwoorden heeft gegeven. Dit zelfs als u uw best heeft gedaan om de vragenlijst anoniem te houden. Probeer in dat geval die persoonlijk identificeerbare informatie te negeren. Gebruik die extra informatie ook in de toekomst niet, anders zullen sommige belanghebbenden de anonimiteit van de evaluatie misschien niet vertrouwen.

Concentreer u op de geaggregeerde gegevens en bekijk u de antwoorden niet individueel. Zo voorkomt u dat u geen persoonlijk identificeerbare informatie te zien krijgt, als die bestaat.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.