P3.express
Минималистичната система за управление на проекти
Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определяне на спонсор A01 Определяне на ръководителя на проекта A02 Назначаване на ключовите членове на екипа A03 Описание на проекта A04 Идентифициране и планиране на резултатите A05 Идентифициране на рисковете и планиране на ресурси A06 Рецензиране на инициирането на проекта A07 Вземане на решение за продължаване/прекратяване A08 Начало на проекта A09 Провеждане на фокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиране на плановете B01 Рецензиране на месечния цикъл B02 Вземане на решение за продължаване/спиране B03 Начало на месечния цикъл B04 Провеждане на фокусирана комуникация B05 Измерване и докладване на изпълнението C01 Планирайте отговори за отклонения C02 Начало на седмичния цикъл C03 Провеждане на фокусирана комуникация C04 Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна D01 Приемане на завършените резултати D02 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни E01 Улавяне на уроци и план за подобрения E02 Провеждане на фокусирана комуникация E03 Предаване на продукта F01 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата от дейности за приключване F03 Архивиране на документите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане на фокусирана комуникация F06 Оценка на ползите G01 Генериране на нови идеи G02 Провеждане на фокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


F02 - Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни

Тази дейност по управление принадлежи към групата Приключване на проекта. Тази група дейности се извършва, когато продуктът на проекта е завършен, или когато решите да прекратите проекта.

Изпратете окончателния анонимен въпросник за удовлетвореност на вътрешните и външните заинтересовани страни и запишете резултатите в Регистър на състоянието. Докато всеки месечен въпросник за удовлетвореност е фокусиран върху един месец, тази окончателна оценка е за проекта като цяло.

Регистър на състоянието - пример

Предназначение

Към този момент не могат да се предприемат особени действия за подобряване на удовлетвореността на заинтересованите страни, а основната цел на оценката е тя да бъде отчетена за по-нататъшен анализ на проекта и да се генерират поуки, извлечени за бъдещо ползване.

Типични клопки

Не ограничавайте оценката си за удовлетвореност на клиентите само до няколко представители - оценявайте всички лица, които имат влияние върху проекта.

Не добавяйте прекалено много въпроси към въпросника, за да се улесни отговора на заинтересованите лица.

Дори когато правите всичко възможно да запазите въпросника анонимен, ако има само няколко участници, някои от техните отговори могат да бъдат идентифицирани. Ако това се случи, опитайте се да игнорирате тези лично идентифициращи елементи, и никога не ги използвайте в бъдеще. В противен случай някои заинтересовани страни може да не се доверят на анонимността на оценката.

За да сте сигурни, че няма да видите информация, която идентифицира респондентите в случай, че такава съществува, фокусирайте се върху обобщени данни и не преглеждайте отговорите индивидуално.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.