Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


A08 - Вземане на решение за продължаване/прекратяване

Тази дейност по управление принадлежи към групата Иницииране на проекта. Тази група дейности се изпълняват в началото, за да ни подготви за проекта.

В този момент ръководителят на проекта изпраща документите по проекта на спонсора, а спонсорът взема решение за продължаване/прекратяване. За да вземе това решение, може да се наложи спонсорът да обсъди проекта с други лица, вземащи решения в организацията, като например отговорните за управление на портфейла - но как да се направи това се определя от спонсора, а не ръководителя на проекта.

Ако имате външен клиент и отговаряте на искане за оферта, в допълнение към вътрешното вземане на решение за продължаване/прекратяване, трябва да се изпрати предложението на клиента и да се изчака да се избере доставчик и съответно да се даде окончателното решение за продължение/прекратяване. Тази дейност по управление е завършена, когато договорът е подписан, или когато се реализира друг правно обвързващ елемент на място.

Ако ще имате външни доставчици и някои от тях са избрани в A05, бихте могли да подпишете договора с тях в този момент. Могат да бъдат избрани допълнителни външни доставчици и договори, подписани по-късно на ad hoc база.

Предназначение

Проектите, които имат външни клиенти, винаги имат ясни решения продължаване/прекратяване, но на вътрешните проекти понякога липсва тази стъпка и просто се задвижват без ясно решение. Важно е да се направи това ясна стъпка за проекта и да имате подходящи подписи и ангажименти, преди да продължите.

От друга страна, някои компании просто инвестират във всеки проект, стига да разполагат с налични ресурси. Тази управленска дейност е в края на верига от дейности, които са насочени към превръщането му в образовано решение, основано на обосновката на проекта.

Типични клопки

Всяка организация, която работи с проекти, трябва да има система за управление на портфолиото, която оценява и избира проектите по цялостен начин, който е балансиран и съвместим със стратегиите на организацията. Много от проблемите, приписани на системите за управление на проекти, имат корени в управлението на портфейла; например наличието на твърде много проекти едновременно.

Уверете се, че всички разбират, че решението за преккратяване не е провал; това е знак за наличие на успешна система, която разбира какво не е от полза за организацията, и това не би било възможно без усилията на ключовите членове на екипа в групата за дейност по иницииране на проекта.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.