P3.express
Το μινιμαλιστικό σύστημα διαχείρισης έργων
Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμός του χορηγού A01 Διορισμός του Project Manager A02 Επιλογή των μελών κλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφή του έργου A04 Αναγνώριση και προγραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνων και προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησης του έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασης go/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μια go/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση και αναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειών για αποκλίσεις C02 Έναρξη του εβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων, θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένων παραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησης των εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα και σχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίηση των εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδας δραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση των εγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μια επικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγηση των οφελειών G01 Γέννηση νέων ιδεών G02 Διεξάγετε μια επικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


A08 - Λήψη απόφασης go/no-go

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Αρχικοποίηση έργου. Οι ομάδες αυτές δραστηριοτήτων τρέχουν στη αρχή για να μας προετοιμάσουν για το έργο.

Σε αυτό το σημείο, ο project manager στέλνει τα έγγραφα του έργου στον χορηγό του έργου, και ο χορηγός λαμβάνει την απόφαση go/no-go. Για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση,ο χορηγός μπορεί να χρειαστεί να συζητήσει το έργο με άλλους που λαμβάνουν αποφάσεις στον οργανισμό, όπως τον νομικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αλλά εναπόκειται στον χορηγό να αποφασίσει πως θα το κάνει αυτό και όχι στον project manager.

Στην περίπτωση που υπάρχει εξωτερικός πελάτης και απαιτείται απάντηση σε πρόταση, επιπρόσθετα στη λήψη της go/no-go απόφασης εσωτερικά, θα πρέπει η πρόταση να αποσταλεί και στον πελάτη και να περιμένουμε από αυτούς να επιλέξουν τον προμηθευτή τους και να δώσουν την απόφαση go/no-go. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ολοκληρώνεται όταν υπογραφεί το συμβόλαιο, ή όταν υπάρχει άλλη νομική δέσμευση.

Εάν πρόκειται να έχουμε εξωτερικούς προμηθευτές και κάποιοι από αυτούς έχουν επιλεγεί στο A05, μπορεί να θέλουμε να υπόγράψουμε το συμβόλαιο με αυτούς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπρόσθετοι εξωτερικοί προμηθευτές μπορεί να επιλεγούν και τα συμβόλαια να υπογραφούν αργότερα, πάνω σε αυτή τη βάση.

Σκοπός

Έργα τα οποία έχουν εξωτερικούς προμηθευτές πάντα έχουν ξεκάθαρες go/no-go αποφάσεις, αλλά τα εσωτερικά έργα κάποιες φορές στερούνται αυτού του βήματος και απλά υπάρχουν χωρίς κάποια ξεκάθαρη απόφαση. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό μια ξεκάθαρη πύλη για το έργο και να υπάρχουν κατάλληλες υπογραφές και δεσμέυσεις πριν να προχωρήσουμε.

Από την άλλη, κάποιες εταιρείες απλά επενδύουν σε οποιοδήποτε έργο όσο υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Αυτή η δραστηριότητα διαχείρισης υπάρχει στο τέλος μιας αλυσίδας δραστηριοτήτων που προσπαθούν να το μετατρέψουν σε μια εκπαιδευμένη απόφαση βασισμένη στην αιτιολόγηση του έργου.

Συχνές Παγίδες

Κάθε οργανισμός που ασχολείται με έργα θα πρέπει να έχει ενα σύστημα διαχείρισης χαρτοφυλακίου που να αξιολογεί και να επιλέγει τα έργα με ένα ολιστικό τρόπο, συμβατό με τις στρατηγικές του οργανισμού, και με έναν ισορροπημένο τρόπο. Πολλά από τα προβλήματα που αποδίδονται στα συστήματα διαχείρισης έργων έχουν τις ρίζες τους στη διαχείριση χαρτοφυλακίου; π.χ., ύπαρξη πολλών έργων το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επιβεβαιώστε ότι καθένας καταλαβαίνει ότι μια no-go απόφαση δεν είναι αποτυχία; είναι ένα σημάδι ύπαρξης ενός επιτυχημένου συστήματος που καταλαβαίνει τι δεν είναι ευεργετικό για τον οργανισμό, και αυτό δε θα είναι πιθανό χωρίς την προσπάθεια από τα μέλη κλειδιά της ομάδας στην ομάδα εργασίας αρχικοποίησης του έργου.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.