Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


A08 - Učiňte rozhodnutí pokračovat/ukončit

Táto řídící aktivita patří do skupiny iniciace projektu. Tato skupina aktivit se vykonává na začátku, aby nás připravila na projekt.

V tomto bodě projektový manažer posílá projektové dokumenty sponzorovi a sponzor učiní rozhodnutí pokračovat/ukončit. Pro toto rozhodnutí může sponzor potřebovat prodiskutovat projekt s ostatními, kteří rozhodují v organizaci, například s úrovní správy portfolia – ovšem je na sponzorovi, nikoliv na projektovém manažerovi, aby určil, jak to provede.

Pokud máte externího zákazníka a odpovídáte na žádost o předložení nabídky, měli byste kromě interního rozhodnutí pokračovat/ukončit poslat nabídku zákazníkovi a počkat, aby si vybral dodavatele, a předal vám finální rozhodnutí pokračovat/ukončit. Táto řídící aktivita je ukončená, jakmile je podepsaná smlouva, nebo jakmile máte k dispozici jiný právně závazný nástroj.

Pokud budete mít externí dodavatele a někteří z nich byli vybráni v A05, můžete s nimi chtít podepsat v tomto bodě smlouvu. Dodateční externí dodavatelé mohou být vybráni a smlouvy s nimi podepsané později ad hoc.

Účel

Projekty, které mají externí zákazníky, mají vždy jasné pokračovat/ukončit rozhodnutí, ale interním projektům někdy tento krok chybí a vloudí se do existence bez jasného rozhodnutí. Je důležité učinit toto rozhodnutí jasnou bránou pro projekt a získat potřebné podpisy a závazky předtím, než budeme pokračovat.

Na druhé straně některé organizace jen investuji do jakéhokoliv projektu, dokud mají dostupné zdroje. Tato řídící aktivita je na konci řetězce aktivit, jehož záměrem je přeměnit ji na informované rozhodnutí založené na zdůvodnění projektu.

Obvyklé pasti

Každá organizace, která pracuje s projekty, potřebuje mít systém správy portfolia, který vyhodnocuje a vybírá projekty holistickým způsobem, je vyvážený a slučitelný se strategiemi organizace. Mnohé z problémů připisovaných projektovému řízení mají kořeny ve správě portfolia, např. že máte příliš mnoho projektů současně.

Zajistěte, aby každý rozuměl tomu, že rozhodnutí ukončit projekt není selhání. Je to důkaz toho, že máme úspěšný systém, který rozumí tomu, co není pro organizaci přínosné. To by nebylo možné bez úsilí klíčových členů týmu ve skupině aktivit iniciace projektu.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.