Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


D01 - Řiďte rizika, otevřené body a požadavky na změny

Tato řídící aktivita patří do skupiny aktivit denní řízení: Vykonává se denně.

Měli bychom řídit rizika, otevřené body a požadavky na změny proaktivně. Jakmile identifikujete novou položku, měli byste ji ihned zaznamenat do registru následných akcí. Potom přiřaďte její následné aktivity správci (jednomu z členů týmu) a začněte připravovat reakci na ni. Aby jste identifikovali rizika a otevřené body, musíte být neustále v kontaktu s členy týmu a dalšími dotčenými stranami.

S odpověďmi na položky můžete získat pomoc od jiných členů týmu nebo dokonce od externích účastníků. V komplikovaných případech můžete shromáždit celý tým a zorganizovat workshop, na kterém všichni navrhnou kolektivní odpověď s využitím moudra davu. V kritických případech byste měli zapojit také sponzora a nechat ho schválit váš reakční plán.

Šablona registru následných akcí

Účel

Hlavním cílem je proaktivně reagovat na rizika, otevřené body a změnové požadavky na místo vyčkávání, že se vyřeší automaticky. To nám poskytne kontrolu a možnost dosáhnout nejlepších výsledků.

Spoléhat se na naši paměť nebo nestrukturované poznámky spotřebuje příliš mentální energie a zahrnuje riziko, že na něco zapomeneme. Proto je ideální mít jednoduchý registr a disciplinovaně do něj zapisovat položky hned, jak jsou identifikované.

Správa všech položek zabere příliš mnoho času a energie, proto jim musíte přiřadit správce. Kromě rozdělení práce na více osob tím také napomáháte sladit všechny účastníky se stejným cílem.

Obvyklé pasti

Následující úvahy vám mohou pomoci vyhnout se některým z častých pastí v této řídící aktivitě:

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.