Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoem de sponsor A01 Benoem de projectmanager A02 Benoem de belangrijkste teamleden A03 Beschrijf het project A04 Identificeer en plan opleveringen A05 Identificeer en plan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatie beoordelen door vakgenoten A07 Neem een go/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer een gerichte communicatie A10 Herzie en verfijn de plannen B01 Laat de maandelijkse cyclus door collega's beoordelen B02 Neem een go/no-go-beslissing B03 Lanceer de maandelijkse cyclus B04 Voer een gerichte communicatie B05 Prestaties meten en rapporteren C01 Plan reacties op afwijkingen C02 Lanceer de wekelijkse cyclus C03 Voer een gerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemen en wijzigingsverzoeken D01 Accepteer voltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheid van de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannen voor verbeteringen vast E02 Voer een gerichte communicatie E03 Het product overhandigen F01 Evalueer de tevredenheid van de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groep door collega's beoordelen F03 Archiveer de projectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer een gerichte communicatie F06 Evalueer de voordelen G01 Nieuwe ideeën genereren G02 Voer een gerichte communicatie G03

D01 - Beheer risico's, problemen en wijzigingsverzoeken

Deze managementactiviteit behoort tot de Dagelijks beheer activiteitengroep: Het wordt dagelijks gedaan.

Wij moeten risico’s, problemen en wijzigingsverzoeken proactief beheren. Wanneer u een nieuw item identificeert, noteer het dan onmiddellijk in het follow-upregister. Wijs vervolgens de follow-up activiteiten toe aan een van de teamleden. Begin met het plannen van reacties voor het item. U moet voortdurend in contact staan met teamleden en andere belanghebbenden om risico’s en problemen te identificeren.

U kunt hulp krijgen van andere teamleden of zelfs externe belanghebbenden om te reageren op items. In gecompliceerde gevallen kunt u het hele team bijeenroepen en een workshop faciliteren om samen een antwoord voor te stellen met behulp van de wijsheid van de massa. In kritieke gevallen kunt u ook de sponsor erbij betrekken en goedkeuring vragen voor uw reactieplan.

Follow-upregister template

Doel

Het belangrijkste doel is om proactief te reageren op alle risico’s, problemen en wijzigingsverzoeken in plaats van ze automatisch te laten oplossen. Door dit te doen krijgent u controle en de mogelijkheid om de beste resultaten te behalen.

Vertrouwen op uw geheugen of op ongestructureerde notities kost te veel mentale energie en brengt het risico met zich mee dat zaken vergeten worden. Daarom is het beter om een eenvoudig register te hebben, en de discipline te hebbenom items te noteren zodra ze worden geïdentificeerd.

Het kost te veel tijd en energie om alle items te beheren. Daarom moet u ze toewijzen aan teamleden. Naast het verdelen van het werk, helpt het ook om iedereen op hetzelfde doel af te stemmen.

Veelvoorkomende valkuilen

De volgende overwegingen kunnen u helpen enkele van de veel voorkomende valkuilen te vermijden:

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden

⊚ Abonneer u op de nieuwsbrief

Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:
It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with 1 to 5 team members.