Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

D01 - Beheer risico's, problemen en wijzigingsverzoeken

Deze managementactiviteit behoort tot de Dagelijks beheer activiteitengroep: Het wordt dagelijks gedaan.

Wij moeten risico’s, problemen en wijzigingsverzoeken proactief beheren. Wanneer u een nieuw item identificeert, noteer het dan onmiddellijk in het follow-upregister. Wijs vervolgens de follow-up activiteiten toe aan een van de teamleden. Begin met het plannen van reacties voor het item. U moet voortdurend in contact staan met teamleden en andere belanghebbenden om risico’s en problemen te identificeren.

U kunt hulp krijgen van andere teamleden of zelfs externe belanghebbenden om te reageren op items. In gecompliceerde gevallen kunt u het hele team bijeenroepen en een workshop faciliteren om samen een antwoord voor te stellen met behulp van de wijsheid van de massa. In kritieke gevallen kunt u ook de sponsor erbij betrekken en goedkeuring vragen voor uw reactieplan.

Follow-upregister template

Doel

Het belangrijkste doel is om proactief te reageren op alle risico’s, problemen en wijzigingsverzoeken in plaats van ze automatisch te laten oplossen. Door dit te doen krijgent u controle en de mogelijkheid om de beste resultaten te behalen.

Vertrouwen op uw geheugen of op ongestructureerde notities kost te veel mentale energie en brengt het risico met zich mee dat zaken vergeten worden. Daarom is het beter om een eenvoudig register te hebben, en de discipline te hebbenom items te noteren zodra ze worden geïdentificeerd.

Het kost te veel tijd en energie om alle items te beheren. Daarom moet u ze toewijzen aan teamleden. Naast het verdelen van het werk, helpt het ook om iedereen op hetzelfde doel af te stemmen.

Veelvoorkomende valkuilen

De volgende overwegingen kunnen u helpen enkele van de veel voorkomende valkuilen te vermijden:

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.