Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


D01 - Menaxhoni rreziqet, çështjet dhe kërkesat për ndryshim

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Menaxhimit Ditor te cilat zhvillohen cdo dite.

Ne duhet të menaxhojmë rrisqet, çështjet dhe të ndryshojmë kërkesat në mënyrë proaktive. Kur identifikoni një çështje të re, duhet ta regjistroni menjëherë në regjistrin e monitorimit. Më pas, duhet të caktoni aktivitetet vijuese tek një supervizor(një nga anëtarët e ekipit) dhe menjëherë filloni të planifikoni përgjigjet mbi çështjen. Me rëndësi është që të jeni vazhdimisht në kontakt me anëtarët e ekipit dhe palët e tjera të interesuara për të identifikuar rrisqet dhe çështjet që mund të lindin.

Mund të këronii ndihmë nga anëtarë të tjerë të ekipit, apo edhe palë të jashtme të interesuara, për t’iu përgjigjur këtyre çështjeve . Në raste shumë të ndërlikuara, mund të mblidhni të gjithë ekipin dhe të mundësoni një bashkëbisedim me ta për të marrë një larmishmëri mendimesh wisdom of the crowd. Në raste kritike, është e udhës të përfshiheti edhe sponsori dhe të kërkoni miratimin e tij për planin tuaj mbi zgjidhjen e problemit.

Shablloni i regjistrimit te monitorimit

Qëllimi

Në menaxhimin ditor, qëllimi kryesor është t’u përgjigjemi rrisqeve, çështjeve të dryshme që mund të hasim dhe kërkesave për ndryshim në mënyrë aktive dhe jo t’i lëmë këto cështje të zgjidhen automatikisht. Menaxhim ditor aktiv, do të na japë kontrol mbi projektinl dhe mundëson rezultate më të mira.

Të bazohesh vetëm në kujtesë ose në shënime të pastrukturuara, kërkon shumë vëmendje mendore dhe përvec kësaj rrezikon të harroni cështjet me rëndësi, prandaj këshillohet të jeni të jeni të disiplinuar dhe të mbani shënime në një regjistër të thjeshtë.

Duhet shumë kohë dhe energji për të menaxhuar të gjithë cështjet, dhe kjo është arsyeja pse ju duhet të caktoni supervizorë. Përveç implementimit të praktikave të punës, ata ndihmmojë gjithashtu për t’i lidhur të gjitha hallkat për një qëllim..

Gabimet e zakonshme

Për të shmangur disa nga problemet më të zakonshme në këtë aktivitet menaxhimi, kini parasysh si vijon:

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.