Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


A08 - Merrni një vendim për të nisur ose jo

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimit te Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim per te na pergatitur per projektin.

Në këtë pikë, menaxheri i projektit i dërgon dokumentet e projektit sponsorizuesit të projektit, i cili merr një vendim për të vazhduar me projektin ose jo. Për të marrë këtë vendim, sponsorit mund t’i duhet të diskutojë projektin me vendimarrës të tjerë në kompani, siç është bordi i menaxhimit të portofolit të kompanisë, por i takon sponsorit të përcaktojë nëse dëshiron ta bëjë këtë ose jo, dhe jo menaxherit të projektit.

Nëse keni një klient të jashtëm dhe duhet t’i përgjigjeni një propozimi, përveç vendimmarrjes brënda kompanisë për të nisur me projektn, duhet t’ja dërgoni propozimin klientit dhe të prisni që ai të zgjedhë nënkontraktuesin e tij dhe t’ju japë vendimin përfundimtar për nisjen e projektit. Ky aktivitet menaxhimi përfundon kur nënshkruhet kontrata, ose kur keni nënshkruar një marrëveshje ligjore.

Nëse do të keni nënkontraktues të jashtëm dhe disa prej tyre janë përzgjedhur në A05, mund të dëshironi të nënshkruani kontratën me ta në këtë pikë. Nënkontraktues të jashtëm shtesë mund të zgjidhen dhe kontratat të nënshkruhen ad hoc më vonë.

Qëllimi

Projektet që kanë klientë të jashtëm kanë gjithmonë vendime të qarta, por kjo nuk ndodh me projektet e brendshme, të cilat ndonjëherë zvarriten në ekzistencë pa një vendim të qartë. Ky fakt duhet të jetë i qartë përprara se të vazhdohet me nënshkrimet dhe angazhimet e projektit.

Nga ana tjetër, disa kompani thjesht investojnë në çdo projekt për sa kohë që kanë burime financiare në dispozicion. Ky aktivitet menaxhues është në fund të një zinxhiri aktivitetesh që synojnë ta kthejnë atë në një vendim të mirëmenduar, bazuar në arsyetimin e projektit.

Gabimet e zakonshme

Çdo kompani që punon me projekte duhet të ketë një sistem të menaxhimit të portofolit që vlerëson dhe përzgjedh projektet në një mënyrë të kujdesshme duke ruajtur balancat e në përputhje me strategjitë e kompanisë. Shumë nga problemet që i atribuohen sistemeve të menaxhimit të projekteve i kanë rrënjët në menaxhimin e portofolit; p.sh., të pasurit e shumë projekteve në të njëjtën kohë.

Sigurohuni që të gjithë të kuptojnë se një vendim i ndaluar nuk është një dështim; është një shenjë e të paturit të një sistemi të suksesshëm që kupton se çfarë nuk është e dobishme për kompaninë dhe kjo nuk do të ishte e mundur pa përpjekjet e anëtarëve kryesorë të ekipit në grupin e aktivitetit të fillimit të projektit.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.