P3.express
Sistem minimalist i manaxhimit te projektit
Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi i menaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtareve kryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dhe planifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqet dhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin e projektit me kolegët A07 Merrni një vendim për të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimi të përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhe përmirësoni planet B01 Rishikoni planin mujor me kolegët B02 Merrni një vendim për të shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni një komunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoni performancën C01 Planifikoni përgjigjet për devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikim të përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjet dhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punët e përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinë e palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhe bëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinë e palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetin përmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentet e projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësoni përfitimet G01 Gjeneroni ide të reja G02 Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


E03 - Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Mbylljes Mujore. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fund te cdo muajji per te mbyllur muajin dhe te pergatitemi per ciklin tjeter mujor.

Komuikoni me ekipin për arritjet gjatë muajit dhe kujdesuni t’i falënderoni ata për kontributin e tyre.

Qëllimi

Kjo fazë u kujton të gjithëve që të qëndrojnë të fokusuar në objektivat kryesore dhe jo në aktivitete të veçanta. Kur bëhet siç duhet, ndihmon në unifikimin e ekipit.

Gabimet e zakonshme

Që të shmangni gabimet më të zakonshme duhen patur parasysh si vijon:

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.