Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


E01 - Vlerësoni kënaqësinë e palëve të interesuara

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Mbylljes Mujore. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fund te cdo muajji per te mbyllur muajin dhe te pergatitemi per ciklin tjeter mujor.

Dërgojini anëtarëve të ekipit, klientit, furnitorëve dhe palëve të tjera të jashtme të interesuara, pyetësorë, për të vlerësuar mendimin dhe për të patur një feedback mbi projektin gjatë muajit. Regjistroni rezultatet në Regjistrin e Mirëqenies së projektit. Sigurohuni që vlerësimi të jetë anonim.

Modeli i Regjistrit të mirëqenies së projekit

Qëllimi

Është thelbësore të kryeni sondazhe të shpeshta mbi kënaqësinë e palëve të përfshira në projekt, në mënyrë që të mësoni problemet dhe t’i zgjidhni ato sa më shpejt të jetë e mundur dhe jo të prisni rezultate të padëshiruara në një moment tjetër në të ardhmen e afërt. Ky vlerësim nuk duhet kufizohet vetëm me klientin por duhet të jetë gjithëpërfshirës duke i kushtuar kësisoj vëmendjen e nevojshme edhe anëtarëve të ekipit, pasi kënaqësia e tyre ka një ndikim të rëndësishëm në produktivitetin e projektit.

Është e rëndësishme që vlerësimi të mbahet anonim, pasi përndryshe, disa njerëz mund të mos jenë të qetë të shprehin mendimet e tyre të pavarura mbi projektin.

Gabimet e zakonshme

Mos e kufizoni vleresimin tuaj te kenaqesise se klientit vetem nga disa perfaqesues – vlersoni te gjithe njerzit qe kane nje post ndikues. Mos shtoni shume pyetje ne pyetsorin tuaj, per ta mbajtur sa me te lehte per palet e interesuara qe te pergjigjen.Edhe kur beni çmos per ta mbajtur pyetesorin anonim, nese ka vetem pak pjesemarrës, disa nga pergjigjet e tyre mund te jene te identifikueshme. Nese kjo ndodh, perpiquni t’i injoroni ato detaje identifikuese dhe mos i perdorni kurre ne te ardhmen. Perndryshe, disa pale te interesuara mund te mos i besojne anonimitetit te vlerësimit. Per t’u siguruar qe nuk do t’i shihni keto informacione identifikuese ne rast se ekzistojne, perqendrohuni ne te dhenat e pergjithshme dhe mos i rishikoni përgjigjet nje e nga nje.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.