P3.express
minimalistički sistem za upravljanje projektima
Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnog menadžera A02 Odrediti članove ključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planirati predmete isporuka A05 Identifikovati rizike i planirati odgovore A06 Uradite stručnu proveru inicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekat početnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranu komunikaciju A10 Revidirati i razraditi planove B01 Stručno proveriti mesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni ciklus početnim sastankom B04 Sprovesti fokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportirati performanse C01 Planirati odgovore na odstupanja C02 Započeti nedeljni ciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranu komunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemima i zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršene predmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije i planirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju E03 Izvršiti primopredaju proizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupu aktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektne dokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovesti fokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisati nove ideje G02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


E01 - Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu

Ova upravljačka aktivnosti pripada grupi Mesečno Zatvaranje. Ova grupa aktivnosti se izvršava na kraju svakog meseca da bi se zatvorio ciklus i pripremio sledeći.

Poslati upitnike na članove tima kao i klijenta, dobavljače, i spoljne zainteresovane strane, da bi vrednovali svoje zadovoljstvo projektom na mesečnom nivou. Zapisati rezultate u Zdravstvenom Registru. Obezbediti da vrednovanje bude anonimno.

Zdravstveni Registar - obrazac

Svrha

Od suštinskog značaja je organizovati česta vrednovanja zadovoljstva u projektu, kako bi se što pre saznalo za probleme i pravovremeno rešavalo, radije nego čekalo na neželjene rezultate u budućnosti. Ovo vrednovanje ne ograničavati samo na klijenta – obratiti pažnju na članove tima, jer i njihovo zadovoljstvo snažno utiče na projekat.

Važno je držati vrednovanje anonimnim jer u suprotnom ljudi neće olako izražavati iskrena mišljenja i osećanja u vezi projekta.

Česte zamke

Ne ograničavati vrednovanje zadovoljstva klijenta na nekoliko predstavnika – treba vrednovati sve uticajne osobe.

Ne dodavati previše pitanja u upitnik, da bi se olakšao odgovor zainteresovanim stranama na projektu.

Čak i uz uložen trud oko anonimnosti upitnika, ako ima svega nekoliko učesnika, neki od njihovih odgovora mogu ih identifikovati. Ako se ovo desi, ignorisati stavke koje doprinose identifikaciji, i nikad ih ne koristiti u budućnosti. U suprotnom može doći do narušavanja poverenja u anonimnost vrednovanja.

Da bi se dodatno obezbedile stavke koje ukazuju na identitet u slučaju da postoje, fokusirati se na zbirnu informaciju a ne na individualne odgovore.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.