Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnogmenadžera A02 Odrediti članoveključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planiratipredmete isporuka A05 Identifikovati rizike iplanirati odgovore A06 Uradite stručnu proveruinicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekatpočetnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranukomunikaciju A10 Revidirati irazraditi planove B01 Stručno proveritimesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni cikluspočetnim sastankom B04 Sprovestifokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportiratiperformanse C01 Planirati odgovorena odstupanja C02 Započeti nedeljniciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranukomunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemimai zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršenepredmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije iplanirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranukomunikaciju E03 Izvršiti primopredajuproizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvozainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupuaktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektnedokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovestifokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisatinove ideje G02 Sprovestifokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


D02 - Prihvatiti dovršene predmete isporuka

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Dnevno Upravljanje : izvršava se na dnevnoj osnovi.

Predmeti isporuka dodeljeni vođama timova i projektnim menadžerima dobavljača, mogu biti dovršeni bilo kada, i to je vreme za brzu reviziju i odobrenje projektnog menadžera. Odobrenje u ovoj upravljačkoj aktivnosti je preliminarno.

U slučaju velikog ili kritičnog predmeta isporuke, ako je moguće traži se odobrenje sponzora i klijenta.

Svrha

Paralelni rad na previše predmeta isporuka prouzrokuje probleme – troši resurse, ponekad rezultira smanjenim kvalitetom, i komplikuje prognozu projekta. Kad god je moguće umesto istovremenog rada na previše predmeta isporuke, ohrabriti timove da rade jednu po jednu stavku.

Česte zamke

Odobrenje isporuke nosi sa sobom odgovornost, pa neki projektni menadžeri rado odlažu odobrenja kako bi izbegli odgovornost. Ovo je kontraproduktivno i treba izbeći. Ne plašiti se preuzimanja odgovornosti; neke od isporuka mogu napraviti probleme u u budućnosti, ali ni ti problemi nisu toliko veliki kao kada imate mnogo previše isporuka u projektu na koje se čeka.

Mnoge isporuke brzo dođu do toga da su SKORO dovršene a onda dođe do problema zbog manjih poteškoća. Može postojati iskušenje da se označe kao dovršene jer je veći deo posla urađen, ali ne treba to raditi – treba odobriti samo isporuke koje su stvarno dovršene.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram


Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.