B02 - Stručno proveriti mesečni ciklus

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Mesečna inicijacija. Ova grupa aktivnosti se sprovodi početkom svakog meseca da bi nas pripremila za novi mesečni ciklus.

Zamoliti drugog projektnog menadžera ili eksperta za projekto upravljanje u organizaciji da revidira i boduje mesečne upravljačke aktivnosti, tako što će ih zapisati u Zdravstveni Registar. Ako je rezultat prenizak, vratiti se nazad i ponoviti neke od upravljačkih aktivnosti pre nego što se nastavi projekat.

Zdravstveni Registar - obrazac

Svrha

Glavna svrha je da se napravi pauza i proveri da li su upravljačke aktivnosti u redu. Od koristi je angažovati spoljnu osobu da proveri rad projekt menadžera jer on nema neophodnu distancu da bi uočio neke probleme. Štaviše, Ovo je prilika za osobe koje upravljaju različitim projektima u organizaciji da vide rad drugih kolega i nauče više kroz proces.

Common pitfalls

Čest rizik je da se osoba koja radi reviziju rada projekt menadžera ustručava da ukaže na probleme, plašeći se da se to ne shvati lično. Na projekt menadžeru je da kreira odnos koji omogućava iskrenost i opuštenost.

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: