G01 - Vrednovati benefite

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi aktivnosti post-projektno upravljanje : ciklus aktvnosti unutar 3 do 6 meseci, koji počinje nakon završetka projekta i nastavlja se od 1 do 5 godina. Ova upravljačka aktivnost može se spojiti sa post-projektnim upravljanjem drugih završenih projekata u centralnom sistemu upravljanja portfoliom.

Ista osoba koja je sponzor projekt odgovorna je i za ovaj ciklus, osim ako odgovornost nije preneta na nekog drugog.

Sponzor (ili neko u njegovo ime) treba da provede par sati u svakom post-projektnom ciklusu, radi merenja benefita ostvarenih od projekta.

Osim očekivanih benefita, sponzor treba aktivno da istražuje i neočekivane benefite, potencijalne benefite, i dis-benefite.

Svrha

Treba vrednovati projektne benefite iz sledećih razloga:

Česte zamke

Neki od najčešćih problema mogu se izbeći ako se ima u vidu sledeće:

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: