C01 - Izmeriti i raportirati performanse

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Nedeljno Upravljanje, što je grupa aktivnosti koja se izvršava početkom svake nedelje.

Izmeriti performanse projekta u odnosu na ciljeve, i pripremiti realistične prognoze (npr. vreme i trošak). Pripremiti jedan ili više izveštaja sa fokusom na prognoze, poslati ih raznim zainteresovanim stranama na projektu, i proveriti sa njima da li su primili i razumeli izveštaj.

Proveriti listu zainteresovanih strana u Opisu Projekta kako bi bili sigurni da je svako dobio odgovarajući izveštaj. Ako se shvati da je važeći format izveštaja neodgovarajuć za neku zainteresovanu stranu, revidirati format ili kreirati potpuno novi izveštaj, i dodati ovu informaciju u listu zainteresovanih strana.

Svrha

Glavna svrha je da se shvati gde projekat stoji u poređenju sa ciljevima i metama, što treba da se iskoristi da se projekat oporavi od odstupanja što je pre moguće. Druga svrha je da se informišu relevantne zainteresovane strane o status projekta, što sa druge strane održava poverenje i potencijal za dalju saradnju.

Česte zamke

Imati u vidu sledeće da bi se izbegle najčešće zamke u ovoj upravljačkoj aktivnosti:

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo VLADIMIR MAJSTOROVIĆ


Pretplati se na bilten

Download PDFa sa uputstvom


Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno UpravljanjeHvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike: