Inicijacija projekta Mesečna inicijacija Nedeljno upravljanje Dnevno Upravljanje Mesečno Zatvaranje Zatvaranje Projekta Post-Projektno Upravljanje Odrediti sponzora A01 Odrediti projektnog menadžera A02 Odrediti članove ključnog tima A03 Opisati projekat A04 Identifikovati i planirati predmete isporuka A05 Identifikovati rizike i planirati odgovore A06 Uradite stručnu proveru inicijacije projekta A07 doneti "go/no-go" odluku A08 započeti projekat početnim sastankom A09 Sprovesti fokusiranu komunikaciju A10 Revidirati i razraditi planove B01 Stručno proveriti mesečni ciklus B02 Doneti "go/no-go" odluku B03 Započeti mesečni ciklus početnim sastankom B04 Sprovesti fokusiranu komunikaciju B05 Izmeriti i raportirati performanse C01 Planirati odgovore na odstupanja C02 Započeti nedeljni ciklus početnim sastankom C03 Sprovesti fokusiranu komunikaciju C04 Upravljati rizicima, problemima i zahtevima za promene D01 Prihvatiti dovršene predmete isporuka D02 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu E01 Dokumentovati lekcije i planirati unapređenja E02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju E03 Izvršiti primopredaju proizvoda F01 Vrednovati zadovoljstvo zainteresovanih strana na projektu F02 Stručno proveriti grupu aktivnosti zatvaranja F03 Arhivirati projektne dokumente F04 Proslaviti! F05 Sprovesti fokusiranu komunikaciju F06 Vrednovati benefite G01 Generisati nove ideje G02 Sprovesti fokusiranu komunikaciju G03

Uvod

A - Inicijacija projekta

B - Mesečna inicijacija

C - Nedeljno upravljanje

D - Dnevno Upravljanje

E - Mesečno Zatvaranje

F - Zatvaranje Projekta

G - Post-Projektno Upravljanje


C01 - Izmeriti i raportirati performanse

Ova upravljačka aktivnost pripada grupi Nedeljno Upravljanje, što je grupa aktivnosti koja se izvršava početkom svake nedelje.

Izmeriti performanse projekta u odnosu na ciljeve, i pripremiti realistične prognoze (npr. vreme i trošak). Pripremiti jedan ili više izveštaja sa fokusom na prognoze, poslati ih raznim zainteresovanim stranama na projektu, i proveriti sa njima da li su primili i razumeli izveštaj.

Proveriti listu zainteresovanih strana u Opisu Projekta kako bi bili sigurni da je svako dobio odgovarajući izveštaj. Ako se shvati da je važeći format izveštaja neodgovarajuć za neku zainteresovanu stranu, revidirati format ili kreirati potpuno novi izveštaj, i dodati ovu informaciju u listu zainteresovanih strana.

Svrha

Glavna svrha je da se shvati gde projekat stoji u poređenju sa ciljevima i metama, što treba da se iskoristi da se projekat oporavi od odstupanja što je pre moguće. Druga svrha je da se informišu relevantne zainteresovane strane o status projekta, što sa druge strane održava poverenje i potencijal za dalju saradnju.

Česte zamke

Imati u vidu sledeće da bi se izbegle najčešće zamke u ovoj upravljačkoj aktivnosti:

Principi

Sledeći principi igraju značajnu ulogu u ovoj upravljačkoj aktivnosti:


Preveo Vladimir Majstorović⊚ Download PDFa sa uputstvom

⊚ Preuzmite dijagram

⊚ Pretplati se na bilten

Hvala što ste podelili mišljenje sa nama. Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Napišite koncizno i jasno.
  • Budite slobodni da napišete na bilo kom jeziku.
  • Ako imate više sugestija, molimo pošaljite ih odvojeno.

Ako Vaše sugestije doprinesu pozitivnim poboljšanjem, bićemo srećni da Vas uvrstimo u saradnike (ako ostavite ime i email adresu u ovom obrascu).Da bismo Vas razlikovali od Web botova, molimo unesite ispod broj grupe aktivnosti P3.express.


Ukoliko želite, možete podeliti Vaše ime i kontakt sa nama, kako bi mogli da popričamo o Vašim komentarima, ili da Vas uvrstimo u saradnike:
It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with 1 to 5 team members.