Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


C01 - Μέτρηση και αναφορά της απόδοσης

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην Εβδομαδιαία Διαχείριση ομάδα, που είναι μια ομάδα δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην αρχή κάθε εβδομάδας.

Μετρήστε την απόδοση του έργου συγκρινόμενη με τους στόχους, και προετοιμάστε ρεαλιστικές προβλέψεις για τους στόχους (πχ χρόνος και κόστος). Προετοιμάστε μία ή περισσότερες αναφορές, με επίκεντρο τις προβλέψεις, στείλτε τες στους διάφορους εμπλεκομένους, και ελέγξτε με αυτούς για να διασφαλίσετε ότι έχουν λάβει και καταλάβει την αναφορά.

Ελέγξτε τη λίστα με τους εμπλεκομένους στην Περιγραφή έργου για να διασφαλίσετε ότι ο καθένας έχει παραλάβει τη σωστή αναφορά. Εάν αντιληφθείτε ότι η τρέχουσα δομή της αναφοράς δεν είναι κατάλληλη για κάποιον ενδιαφερόμενο, ελέγξτε τη δομή ή σχεδιάστε μια νέα παραλλαγή, και προσθέστε αυτή την πληροφορία στην λίστα των εμπλεκομένων.

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός είναι να κατάλαβουμε που συγκρινόμαστε με τους στόχους και τους σκοπούς, που θα χρησιμοποιηθούν για να επανέλθουμε από αποκλίσεις το συντομότερο δυνατό. Ο δευτερεύων σκοπός είναι να κρατήσουμε ενήμερους τους σχετικούς εμπλεκομένους για την κατάσταση του έργου, δημιουργώντας έτσι εμπιστοσύνη και περισσότερη δυναμική για συνεργασία.

Συχνές Παγίδες

Σκεφτείτε τα ακόλουθα για να αποφύγετε τα πιο κοινά λάθη στη συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης:

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.