Αρχικοποίηση έργου Μηνιαία Αρχικοποίηση Εβδομαδιαία Διαχείριση Ημερήσια Διαχείριση Μηνιαίο Κλείσιμο Κλείσιμο Έργου Post-Project Διαχείριση Διορισμόςτου χορηγού A01 Διορισμός τουProject Manager A02 Επιλογή των μελώνκλειδιών της ομάδας A03 Περιγραφήτου έργου A04 Αναγνώριση καιπρογραμματισμός παραδοτέων A05 Εντοπισμός των κινδύνωνκαι προγραμματισμός απαντήσεων A06 Μελέτη αρχικοποίησηςτου έργου και από άλλους A07 Λήψη απόφασηςgo/no-go A08 Έναρξη του έργου A09 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία A10 Αναθεώρηση καιεπαναπροσδιορισμός των πλάνων B01 Μηνιαία peer-ανασκόπηση B02 Παίρνουμε μιαgo/no-go απόφαση B03 Έναρξη του μηνιαίου κύκλου B04 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία B05 Μέτρηση καιαναφορά της απόδοσης C01 Σχεδιασμός ενεργειώνγια αποκλίσεις C02 Έναρξη τουεβδομαδιαίου κύκλου C03 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία C04 Διαχείριση κινδύνων,θεμάτων και αλλαγών D01 Αποδοχή ολοκληρωμένωνπαραδοτέων D02 Αξιολόγηση της ικανοποίησηςτων εμπλεκομένων E01 Παίρνετε μαθήματα καισχεδιάστε βελτιώσεις E02 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία E03 Παράδοση του προιόντος F01 Αξιολογήστε την ικανοποίησητων εμπλεκομένων F02 Αξιολόγηση της ομάδαςδραστηριοτήτων κλεισίματος από άλλους F03 Αρχειοθέτηση τωνεγγράφων του έργου F04 Γιορτάστε! F05 Πραγματοποιείστε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία F06 Αξιολόγησητων οφελειών G01 Γέννησηνέων ιδεών G02 Διεξάγετε μιαεπικεντρωμένη επικοινωνία G03

Εισαγωγή

A - Αρχικοποίηση έργου

B - Μηνιαία Αρχικοποίηση

C - Εβδομαδιαία Διαχείριση

D - Ημερήσια Διαχείριση

E - Μηνιαίο Κλείσιμο

F - Κλείσιμο Έργου

G - Post-Project Διαχείριση


A04 - Περιγραφή του έργου

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διαχείρισης ανήκει στην ομάδα Αρχικοποίηση έργου. Οι ομάδες αυτές δραστηριοτήτων τρέχουν στη αρχή για να μας προετοιμάσουν για το έργο.

Διεξάγετε workshops για να συγκεντρώσετε πληροφορίες και ετοιμάστε μια Περιγραφή του έργου που να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Κάποια πληροφορία απαιτούμενη για την περιγραφή του έργου δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο – επικεντρωθείτε μόνο στην υπάρχουσα πληροφορία και προσθέστε την υπόλοιπη αργότερα. Ανεξάρτητα από αυτό, το συγκεκριμένο έγγραφο θα αναθεωρηθεί και συμπληρωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Εάν ένα παρόμοιο έργο έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν, ελέγξτε τα αρχεία του και χρησιμοποιήστε αυτην την πληροφορία για την ετοιμασία μιας πιο ρεαλιστικής περιγραφής.

Περιγραφή έργου Πρότυπο

Σκοπός

Το συγκεκριμένο έγγραφο μας βοηθάει να παραμείνουμε ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους υψηλού επιπέδου του έργου καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του. Είναι επίσης μια καλή πηγή πληροφορίας για τα νέα μέλη της ομάδας, τους managers υψηλού επιπέδου, ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν βρίσκεται στην ομάδα για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται το έργο.

Συχνές Παγίδες

Υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο λεπτομέρειας και ακρίβειας για αυτό το έγγραφο, που είναι συνήθως χαμηλότερο από ότι οι επαγγελματίες υποθέτουν. Εξασφαλίστε ότι δημιουργήσατε ένα έγγραφο που υπηρετεί τον σκοπό του, και όχι ένα που ικανοποιεί μια προκατελειμένη έννοια της σωστής διαχείρισης έργων.

Περιγράψτε τα πάντα ξεκάθαρα και σύντομα. Αποφύγετε τις τυπικές εταιρικές δηλώσεις που δεν επικοινωνούν κάποιο πραγματικό νόημα.

Aρχές

Οι παρακάτω αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτη τη δραστηριότητα διαχείρισης:


Μεταφράστηκε από Αργυρίου Θεόδωρος⊚ Downloadable PDF του εγχειριδίου

⊚ Κατεβάστε το διάγραμμα


Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τη γνωμη σας μαζί μας.Παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Παρακαλώ γράψτε το σύντομα και καθαρά.
  • Γράψτε ελεύθερα σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμείτε .
  • Εάν έχετε πολλαπλές προτάσεις, παρακαλώ υποβάλλετε τες ξεχωριστά.

Εαν οι προτάσεις σας οδηγήσουν σε βελτίωση, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσθέσουμε σαν συνεργάτη (εαν μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση email σε αυτή τη φόρμα)Για να σας διαχωρίσουμε από τυχαία bots του διαδικτύου, παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό της ομάδας δραστηριότητας του P3.express.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα και τη διευθυνηση email, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το σχόλιο σας, ή να σας προσθέσουμε ως συνεργάτη:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.