Iniciacija projekta Mesečna iniciacija Tedensko vodenje Dnevno vodenje Mesečni zaključek Zaključek projekta Po-projektno vodenje Imenuj pokrovitelja A01 Imenuj vodjo projekta A02 Imenuj ključne članeekipe A03 Opiši projekt A04 Identificiraj innačrtuj rezultate A05 Identificiraj tveganjain planiraj odzive A06 Strokovno preglejzačetek projekta A07 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti A08 Prični s projektom A09 Izvedi usmerjenokomunikacijo A10 Preglej inizboljšaj plane B01 Strokovno preglejmesečne cikle B02 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti B03 Prični z mesečnim ciklom B04 Izvedi usmerjenokomunikacijo B05 Izmeri in poročajo napredku C01 Načrtuj odzivena odstopanja C02 Prični stedenskim ciklom C03 Izvedi usmerjenokomunikacijo C04 Upravljaj tveganja, problemein zahteve po spremembah D01 Potrdi zaključenerezultate D02 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov E01 Zajemi nauke inplaniraj izboljšave E02 Izvedi usmerjenokomunikacijo E03 Predaj projekt F01 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov F02 Strokovno preglejdejavnost zaključevanja F03 Arhiviraj projektnedokumente F04 Proslavljaj! F05 Izvedi usmerjenokomunikacijo F06 Ovrednoti koristi G01 Generirajnove ideje G02 Izvedi usmerjenokomunikacijo G03

A04 - Opiši projekt

Ta vodstvena aktivnost pripada skupini iniciacije projekta. Ta skupina aktivnosti je izvedena na začetku, z namenom priprave projekta.

Izvedi delavnice, na katerih zberi informacije in pripravi razlago projekta. Ta naj vsebuje naslednje informacije:

Ker nekatere v razlagi projekta zahtevane informacije na tej točki še ne obstajajo, se osredotoči le na obstoječe in preostale dodaj kasneje. Ta dokument bo namreč tekom projekta še večkrat pregledan in popravljen.

V kolikor je bil predhodno že izpeljan podoben projekt, poskusi informacije pridobiti iz njegovega arhiva, da pripraviš čim bolj realistično razlago.

Predloga razlage projekta

Namen

Dokument razlage projekta pomaga ostati usklajen s ključnimi cilji projekta tekom njegove izvedbe. Prav tako omogoča novim članom ekipe, višje pozicioniranim vodjem in ostalim deležnikom zunaj ekipe, da bolje razumejo bistvo projekta.

Pogoste pasti

Optimalen nivo detajlov in preciznosti tega dokumenta je ponavadi nižji od predvidevanj izdelovalcev. Poskrbi da ustvariš dokument, ki služi svojemu namenu in ne zagotavlja le izpolnjevanja vnaprej zamišljene ustreznosti vodenja projekta.

Razlage naj bodo kratke in jedernate. Izogibaj se tipičnim korporativnim stavkom, ki ne sporočajo nobenega pravega pomena.

Načela

Sledeča načela igrajo pomembno vlogo v tej aktivnosti upravljanja:


Prevedel Filip Baumgartner⊚ Prenosljiv PDF priročnik

⊚ Prenesite diagram


Hvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

  • Prosimo piši jasno in kratko.
  • Pišeš lahko v poljubnem jeziku.
  • Če imaš več predlogov, prosimo da jih oddaš ločeno.

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.