Iniciacija projekta Mesečna iniciacija Tedensko vodenje Dnevno vodenje Mesečni zaključek Zaključek projekta Po-projektno vodenje Imenuj pokrovitelja A01 Imenuj vodjo projekta A02 Imenuj ključne članeekipe A03 Opiši projekt A04 Identificiraj innačrtuj rezultate A05 Identificiraj tveganjain planiraj odzive A06 Strokovno preglejzačetek projekta A07 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti A08 Prični s projektom A09 Izvedi usmerjenokomunikacijo A10 Preglej inizboljšaj plane B01 Strokovno preglejmesečne cikle B02 Sprejmi odločitevpričeti/ne-pričeti B03 Prični z mesečnim ciklom B04 Izvedi usmerjenokomunikacijo B05 Izmeri in poročajo napredku C01 Načrtuj odzivena odstopanja C02 Prični stedenskim ciklom C03 Izvedi usmerjenokomunikacijo C04 Upravljaj tveganja, problemein zahteve po spremembah D01 Potrdi zaključenerezultate D02 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov E01 Zajemi nauke inplaniraj izboljšave E02 Izvedi usmerjenokomunikacijo E03 Predaj projekt F01 Ovrednoti zadovoljstvodeležnikov F02 Strokovno preglejdejavnost zaključevanja F03 Arhiviraj projektnedokumente F04 Proslavljaj! F05 Izvedi usmerjenokomunikacijo F06 Ovrednoti koristi G01 Generirajnove ideje G02 Izvedi usmerjenokomunikacijo G03

A02 - Imenuj vodjo projekta

Ta vodstvena aktivnost pripada skupini iniciacije projekta. Ta skupina aktivnosti je izvedena na začetku, z namenom priprave projekta.

V tem delu se pokrovitelj o projektu pogovori s potencialnimi vodji projekta in izbere najustreznejšega. Pri tem je pomembno imeti vodjo projekta, ki verjame v namene in cilje projekta.

V primeru notranjih projektov (brez zunanjih strank), naj bo vodja projekta raje kot iz tehničnega dela, izbran iz poslovnega oziroma vodstvenega dela organizacije. Vodje iz tehničnega dela so v P3.express-u vodje ekip.

Poleg realizacije ciljev in namenov projekta, je odgovornost vodje projekta tudi zdravje in varnost projektne ekipe ter zagotavljanje prijetnega delovnega okolja, v katerem lahko člani ekipe karierno napredujejo.

Namen

Čeprav je v primeru majhnih ekip možno imeti razpršen sistem projektnega vodenja, je za večino projektov centralna koordinacija bolj praktična in učinkovita. Pri tem je vodja projekta glava centraliziranega koordiancijskega sistema. Na ta način tehnični eksperti ne bodo moteni z nalogami vodenja in lahko ostanejo osredotočeni na tehnične aspekte projekta.

Pogoste pasti

Upoštevaj sledeče, da se izogneš nekaterim izmed najbolj pogostih problemov pri imenovanju vodje projekta:

Načela

Sledeča načela igrajo pomembno vlogo v tej aktivnosti upravljanja:


Prevedel Filip Baumgartner⊚ Prenosljiv PDF priročnik

⊚ Prenesite diagram


Hvala za deljenje svojega mnenja. Prosimo da upoštevaš sledeče:

  • Prosimo piši jasno in kratko.
  • Pišeš lahko v poljubnem jeziku.
  • Če imaš več predlogov, prosimo da jih oddaš ločeno.

Če bodo tvoji predlogi vzbudili pozitiven napredek, bi bili veseli, če ti lahko podelimo zasluge za sodelovanje (v kolikor nam zaupaš svoje ime in email naslov).Za razlikovanje od naključnih robotov na spletu, prosim vpiši število spodnjih P3.express skupin aktivnosti.


Če želiš, lahko z nami deliš tvoje ime in email. Uporabili ga bomo v primeru, da bomo morali s teboj govoriti o tvojem komentarju, ali ti podeliti zasluge zaradi sodelovanja:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.