Khởi tạo dự án Khởi tạo hàng tháng Quản lý hàng tuần Quản lý hàng ngày Tổng kết tháng Kết thúc dự án Quản lý hậu dự án Bổ nhiệmnhà tài trợ A01 Bổ nhiệmgiám đốc dự án A02 Bổ nhiệmthành viên nòng cốt A03 Mô tả dự án A04 Xác định và lên kếhoạch giao phẩm dự án A05 Xác định rủi ro vàlên kế hoạch ứng phó A06 Bình duyệt khởitạo dự án A07 Quyết địnhtiếp tục/dừng A08 Khởi độngdự án A09 Truyền thôngtập trung cho dự án A10 Sửa đổi và hoànthiện các kế hoạch B01 Bình duyệt hàng tháng B02 Quyết địnhtiếp tục/dừng B03 Khởi độnghàng tháng B04 Truyền thôngtập trung cho dự án B05 Đo lường và báocáo hiệu quả hoạt động C01 Lập kế hoạch ứngphó với sự sai lệch C02 Khởi độnghàng tuần C03 Truyền thôngtập trung cho dự án C04 Quản lý rủi ro, vấnđề và yêu cầu thay đổi D01 Chấp nhận các giaophẩm đã hoàn thành D02 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan E01 Rút ra bài học vàkế hoạch cải tiến E02 Truyền thông tậptrung cho dự án E03 Bàn giaosản phẩm F01 Đánh giá sự hài lòngcủa các bên liên quan F02 Bình duyệt nhóm hoạtđộng kết thúc dự án F03 Lưu trữtài liệu dự án F04 Ăn mừng! F05 Truyền thôngtập trung cho dự án F06 Đánhgiá lợi ích G01 Tìm kiếm cácý tưởng mới G02 Truyền thôngtập trung cho dự án G03

Giới thiệu

A - Khởi tạo dự án

B - Khởi tạo hàng tháng

C - Quản lý hàng tuần

D - Quản lý hàng ngày

E - Tổng kết tháng

F - Kết thúc dự án

G - Quản lý hậu dự án


A02 - Bổ nhiệm giám đốc dự án

Hoạt động này nằm trong nhóm Khởi tạo dự án. Nhóm hoạt động này được thực hiện lúc khởi đầu để giúp chúng ta chuẩn bị cho dự án.

Lúc này, nhà tài trợ thảo luận dự án với một số giám đốc dự án tiềm năng, và đi đến thống nhất. Quan trọng là giám đốc dự án phải là người có niềm tin vào mục tiêu của dự án.

Trong trường hợp dự án nội bộ (không có khách hàng bên ngoài), giám đốc dự án nên đến từ phía kinh doanh/quản lý của tổ chức thay vì phía kỹ thuật. Các quản lý từ phía kỹ thuật là những trưởng nhóm trong P3.express.

Ngoài việc hiện thực hóa mục tiêu của dự án, giám đốc dự án còn có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của nhóm dự án, cũng như tạo môi trường làm việc thoải mái để các thành viên có thể phát triển trong sự nghiệp của họ.

Mục đích

Mặc dù mỗi nhóm nhỏ cũng có thể có một hệ thống quản lý riêng, nhưng đối với hầu hết các dự án, việc phối hợp và quản lý tập trung là cách thực tế và hiệu quả hơn, và giám đốc dự án là người đứng đầu hệ thống phối hợp đó. Bằng cách này, các chuyên gia kỹ thuật sẽ không bị sao nhãng bởi trách nhiệm quản lý và có thể tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của dự án.

Những sai lầm phổ biến

Dưới đây là những vấn đề phổ biến cần tránh trong hoạt động này:

Các nguyên tắc

Các nguyên tắc sau đây đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý này:


Được dịch bởi hanhivo⊚ Tải hướng dẫn sử dụng dạng PDF

⊚ Tải sơ đồ


Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến với chúng tôi. Xin lưu ý những nội dung sau:

  • Vui lòng viết ngắn gọn và rõ ràng.
  • Viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn.
  • Nếu bạn có nhiều đề xuất, vui lòng gửi riêng từng cái một.

Nếu đề xuất của bạn mang lại cải thiện tích cực, chúng tôi sẵn sàng ghi nhận bạn là người đóng góp (nếu bạn cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email trong biểu mẫu này).Để phân biệt bạn với các bot ngẫu nhiên trên Web, vui lòng nhập số lượng các nhóm hoạt động của P3.express bên dưới.


Nếu muốn, bạn có thể để lại tên và địa chỉ email cho chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi cần trao đổi về nhận xét của bạn hoặc ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp:

Bạn nên sử dụng micro.P3.express thay vì P3.express thông thường nếu bạn hoạt động với các dự án vi mô khoảng 1 đến 7 thành viên trong nhóm.