Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

A02 - Benoem de projectmanager

Deze managementactiviteit behoort tot de groep projectinitiatie. Deze groep activiteiten wordt aan het begin uitgevoerd om ons voor te bereiden op het project.

Op dit moment bespreekt de sponsor het project met potentiële projectmanagers en neemt een beslissing. Het is belangrijk om een projectmanager te hebben die gelooft in de opzet van het project.

Bij interne projecten (projecten zonder externe klanten) komt de projectmanager uit de bestuurs- of managementkant van het bedrijf en niet uit de technische kant. Managers van de technische kant zijn in P3.express teamleiders.

De projectmanager zorgt ervoor dat de projectdoelen gerealiseerd worden en de resultaten behaald worden. Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk voor het welbehagen van het projectteam. Ook creëert hij een prettige werkomgeving waarin teamleden zich kunnen ontwikkelen.

Doel

Kleine teams kunnen een gedistribueerd projectmanagementsysteem hebben. Maar voor de meeste projecten is het praktischer en productiever om een gecentraliseerde coördinatie te hebben. De projectmanager is het hoofd van dit coördinatiesysteem. Door een gecentraliseerde coördinatie worden de technische experts niet afgeleid door management verantwoordelijkheden en kunnen ze zich concentreren op de technische aspecten van het project.

Veel voorkomende valkuilen

Overweeg het volgende om enkele van de meest voorkomende problemen op dit gebied te vermijden:

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.