Projectinitiatie Maandelijkse initiatie Wekelijks beheer Dagelijks beheer Maandelijkse afsluiting Projectafsluiting Post-projectbeheer Benoemde sponsor A01 Benoem deprojectmanager A02 Benoem debelangrijkste teamleden A03 Beschrijfhet project A04 Identificeer en planopleveringen A05 Identificeer enplan reacties op risico's A06 Laat de projectinitiatiebeoordelen door vakgenoten A07 Neem eengo/no-go-beslissing A08 Lanceer het project A09 Voer eengerichte communicatie A10 Herzie en verfijnde plannen B01 Laat de maandelijkse cyclusdoor collega's beoordelen B02 Neem eengo/no-go-beslissing B03 Lanceer demaandelijkse cyclus B04 Voer eengerichte communicatie B05 Prestaties metenen rapporteren C01 Plan reactiesop afwijkingen C02 Lanceer dewekelijkse cyclus C03 Voer eengerichte communicatie C04 Beheer risico's, problemenen wijzigingsverzoeken D01 Accepteervoltooide opleveringen D02 Evalueer de tevredenheidvan de belanghebbenden E01 Leg lessen en plannenvoor verbeteringen vast E02 Voer eengerichte communicatie E03 Het productoverhandigen F01 Evalueer de tevredenheidvan de stakeholders F02 Laat de projectafsluiting groepdoor collega's beoordelen F03 Archiveer deprojectdocumenten F04 Feest vieren! F05 Voer eengerichte communicatie F06 Evalueerde voordelen G01 Nieuwe ideeëngenereren G02 Voer eengerichte communicatie G03

A03 - Benoem de belangrijkste teamleden

Deze managementactiviteit behoort tot de groep projectinitiatie. Deze groep activiteiten wordt aan het begin uitgevoerd om ons voor te bereiden op het project.

Op dit punt begint de projectmanager een team voor het project samen te stellen. Hoewel het project nog niet is goedgekeurd en de uitvoering ervan nog niet is begonnen, zijn er nu al sleutel teamleden nodig om de projectinitiatie-activiteitengroep af te ronden. Deze benoemingen zijn niet voorlopig, en de mensen die op dit moment worden geselecteerd zullen naar verwachting de belangrijkste teamleden zijn wanneer de uitvoering van het project begint.

De belangrijkste teamleden die op dit moment waarschijnlijk nodig zijn, zijn:

Doel

Een van de doelen van de projectinitiatie-activiteitengroep is het evalueren van de rechtvaardiging van het project. Op basis van de rechtvaardiging wordt besloten of het al dan niet een goed idee is om in het project te investeren. Deze informatie is gebaseerd op een hoog niveau van planning, en een goede planning vereist de medewerking van een groot aantal deskundigen. Als dit niet goed gemaakt wordt, kunnen sommige voordelige projecten worden afgewezen en sommige niet te rechtvaardigen projecten worden geselecteerd.

Veel voorkomende valkuilen

Sommige mensen vinden het misschien tijdverspilling om aan een project te werken als het nog niet zeker is dat het project ook wordt uitgevoerd. De projectmanager moet ervoor zorgen dat iedereen begrijpt dat deze werkwijze een belangrijke investering is voor het bedrijf. Zo is het namelijk mogelijk om de beste projecten te selecteren om in te investeren. Zelfs als het project niet wordt uitgevoerd, is de inspanning van het team niet verspild. Het is juist de inspanning van de teamleden die het bedrijf behoedt voor het investeren in een project dat niet te rechtvaardigen is.

Het bestuurssysteem van de organisatie een belangrijke rol bij het aanstellen van internen of het aannemen van nieuwe externen. Het is de verantwoordelijkheid van de sponsor om de projectmanager voldoende inspraak te geven bij deze selectie.

Uitgangspunten

De volgende principes spelen een belangrijke rol bij deze beheersactiviteit:


Vertaald door Paul Vermeylen en Willem Van Mulders⊚ De manual in PDF downloaden

⊚ Het schema downloaden


Bedankt dat u uw mening met ons wilt delen. Let op het volgende:

  • Schrijf het kort en duidelijk.
  • Voel u vrij om te schrijven in de taal die u verkiest.
  • Als u meerdere suggesties heeft, gelieve deze afzonderlijk in te dienen.

Als uw suggesties tot een positieve verbetering leiden, zullen wij u graag vermelden als een bijdrager (als u ons uw naam en e-mailadres in dit formulier vermeldt).Om u te onderscheiden van bots op het Web, verzoeken wij u hieronder het aantal P3.express activiteitsgroepen in te voeren.


Als u wilt, kunt u uw naam en e-mailadres met ons delen, voor het geval we met u moeten praten over uw reactie, of u krediet moeten geven als bijdrager:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.