Иницијација пројекта Месечна иницијација Недељно управљање Дневно Управљање Месечно Затварање Затварање Пројекта Пост-Пројектно Управљање Одредити спонзора A01 Одредити пројектногменаџера A02 Одредити члановекључног тима A03 Описати пројекат A04 Идентификовати ипланирати предмете испорука A05 Идентификовати ризике ипланирати одговоре A06 Урадите стручну проверуиницијације пројекта A07 донети go/no-go одлуку A08 започети пројекатпочетним састанком A09 Спровести фокусиранукомуникацију A10 Ревидирати иразрадити планове B01 Стручно проверитимесечни циклус B02 Донети go/no-go одлуку B03 Започети месечни циклуспочетним састанком B04 Спровестифокусирану комуникацију B05 Измерити и рапортиратиперформансе C01 Планирати одговорена одступања C02 Започети недељнициклус почетним састанком C03 Спровести фокусиранукомуникацију C04 Управљати ризицима, проблемимаи захтевима за промене D01 Прихватити довршенепредмете испорука D02 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту E01 Документовати лекције ипланирати унапређења E02 Спровестифокусирану комуникацију E03 Извршити примопредајупроизвода F01 Вредновати задовољствозаинтересованих страна на пројекту F02 Стручно проверити групуактивности затварања F03 Архивирати пројектнедокументе F04 Прославити! F05 Спровестифокусирану комуникацију F06 Вредновати бенефите G01 Генерисатинове идеје G02 Спровестифокусирану комуникацију G03

Увод

A - Иницијација пројекта

B - Месечна иницијација

C - Недељно управљање

D - Дневно Управљање

E - Месечно Затварање

F - Затварање Пројекта

G - Пост-Пројектно Управљање


A03 - Одредити чланове кључног тима

Ова управљачка активност припада групи Иницијација Пројекта. Ова група активности извршава се на почетку да нас припреми за пројекат.

У овом моменту, пројектни менаџер почиња са формирањем пројектног тима. Све док се пројекат не одобри и не почне са извршењем, потребни су чланови кључног тима да би комплетирали групу активности пројектне интицијације. Ова постављења нису привремена, од истих људи се очекује да буду чланови кључног тима и када почен извршење пројекта.

Чланови кључног тима који ће у овом моменту вероватно бити потребни су:

Сврха

Једна од сврха групе активности пројектне иницијације јесте евалуација оправданости пројекта, која ће послужити за одлуку да ли (ни)је добра идеја инвестирати у пројекат. Ова информација се заснива на плану вишег нивоа, а правилно планирање изискује сарадњу шире групе експерата. Ако се не уради добро, може се десити да исплативи пројекти буду одбијени а неки неисплативи да буду одобрени.

Честе замке

Неко ће помислити да је радити на пројекту који можда неће бити извршен, чисто губљење времена. Пројектни менаџер треба да се постара да свако разуме ово као важну инвестицију за организацију јер омогућава селекцију најбољих пројеката за инвестирање. Чак и ако се не одлучи да се изврши неки пројекат, то инвестирано време није изгубљено јер спречава инвестирање ресурса организације у много већем обиму, на неисплатив пројекат.

Када дође до постављења постојећих људи у пројекат, или ангажовања нови људи, систем управљања у организацији има главну улогу. Одговорност је на спонзору да омогући пројектном менаџеру утицај приступ процесу селекције.

Принципи

Следећи принципи играју значајну улогу у овој управљачкој активности:


Превео Владимир Мајсторовић⊚ Download ПДФа са упутством

⊚ Преузмите дијаграм


Хвала што сте поделили мишљење са нама. Молимо обратите пажњу на следеће:

  • Напишите концизно и јасно.
  • Будите слободни да напишете на било ком језику.
  • Ако имате више сугестија, молимо пошаљите их одвојено.

Ако Ваше сугестије допринесу позитивним побољшањем, бићемо срећни да Вас уврстимо у сараднике (ако оставите име и емаил адресу у овом обрасцу).Да бисмо Вас разликовали од Wеб ботова, молимо унесите испод број групе активности P3.express.


Уколико желите, можете поделити Ваше име и контакт са нама, како би могли да попричамо о Вашим коментарима, или да Вас уврстимо у сараднике:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.