Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


A03 - Jmenujte klíčové členy týmu

Táto řídící aktivita patří do skupiny iniciace projektu. Tato skupina aktivit se vykonává na začátku, aby nás připravila na projekt.

V tomto bodě začíná projektový manažer vytvářet projektový tým. Ačkoliv ještě projekt není schválený a jeho realizace nezačala, potřebujeme nyní klíčové členy týmu na dokončení skupiny aktivit iniciace projektu. Tato jmenovaní nejsou předběžné, očekává se, že stejní lidé budou klíčovými členy týmu, pokud se začne s realizací projektu.

Klíčoví členové týmu potřební v tomto bode jsou pravděpodobně následující:

Účel

Jedním z účelů skupiny aktivit iniciace projektu je vyhodnotit zdůvodnění projektu, které použijeme na rozhodnutí, zda je nebo není dobrý nápad do projektu investovat. Tato informace je založena na rámcovém plánu, a odpovídající plánování vyžaduje spolupráci širokého spektra expertů. Pokud toto není vykonáno kvalitně, může nastat případ, že některé přínosné projekty budou zamítnuty a některé neodůvodněné budou vybrány.

Obvyklé pasti

Někdo může považovat za plýtvání časem práci na projektu, který se nemusí realizovat. Projektový manažer by měl ovšem zajistit, že to je důležitá investice organizace, protože jí umožní vybrat nejlepší projekty, do kterých investovat. I když se rozhodne nerealizovat projekt, úsilí nevyjde nazmar, protože zabránilo organizaci investovat zdroje do neodůvodněného projektu.

Pokud se jedná o jmenování existujících lidí do projektu, nebo přijetí nových lidí, hlavní úlohu zde má systém strategického směřování organizace. Je odpovědností sponzora umožnit projektovému manažerovi, aby měl při výběru dostatečné slovo.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.