Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


F01 - Předejte produkt

Táto řídící aktivita patří do skupiny uzávěrka projektu. Táto skupina aktivit se vykoná, když je produkt projektu hotový, nebo když se rozhodnete projekt zrušit.

Jakmile je projekt hotový, je třeba získat jeho schválení, a odevzdat produkt internímu nebo externímu zákazníkovi. V případě zrušení projektu to může, ale nemusí být potřeba.

Někdy zákazník akceptuje produkty, ale dohodne se s vámi na seznamu dodatečných úkonů, které musíte provést do určitého času. V tom případě pokračujete s uzavíráním projektu a předáte zbývající aktivity podpůrnému / údržbovému týmu.

Účel

Účelem je mít oficiální odevzdání a schválení produktu, které je podmínkou úplného uzavření projektu. Pamatujte, že mít projekty, které jsou takřka hotové, jen zamrzly v posledních etapách, je plýtvání zdroji a komplikuje řízení vašeho portfolia. Nejlepší je rozpracované záležitosti ukončit, a pak pokračovat novými.

Obvyklé pasti

Táto řídící aktivita je jádrem ukončení projektu. Může být komplikovaná a časově náročná, pokud jste nebrali měsíční uzávěrky dostatečně vážně.

Pokud to je možné, vyžádejte si schválení hlavních dodávek projektu sponzorem a zákazníkem hned když jsou hotové, než čekat na konec projektu. Zjednodušuje to finální uzávěrku.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.