Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


F01 - Предаване на продукта

Тази дейност по управление принадлежи към групата Приключване на проекта. Тази група дейности се извършва, когато продуктът на проекта е завършен, или когато решите да прекратите проекта.

Когато проектът приключи, трябва да се получи одобрение и да се предаде продукта на вътрешния или външния клиент. В случаите на прекратяване на проекта това може да се изисква или да не се изисква.

Понякога клиентът приема продуктите, но примането се извършва заедно със списък с допълнителни задачи, които трябва да се извършват допълнително в рамките на определена продължителност. В такива случаи можете да се приключи проекта, и да се придвижат останалите дейности на екипа за поддръжка/приключване.

Предназачение

Целта е да има официално предаване и одобрение за продукта, което е предпоставка за пълно приключване на проекта. Не трябва да се забравя, че при наличието на проекти, които са почти свършени, но са замразени на последните им етапи, е наличие на разхищаване на ресурси и прави управлението на портфолиото сложно. Най-добре е своевремнно да се закрият нещата и да се премине към нови начинания.

Типични клопки

Тази управленска дейност е свързана с окончателното приключване на проекта и тя може да бъде сложна и отнемаща много време, ако междинните месечни приключвания на са извършени достатъчно сериозно.

Когато е възможно, потърсете одобрение на спонсора и клиента за основните резултати от изпълнението на проекта, в момента когато конкретните дейности са завършени, а не саммо в края на проекта. Това опростява окончателното приключване.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.