Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определяне на спонсор A01 Определяне на ръководителя на проекта A02 Назначаване на ключовите членове на екипа A03 Описание на проекта A04 Идентифициране и планиране на резултатите A05 Идентифициране на рисковете и планиране на ресурси A06 Рецензиране на инициирането на проекта A07 Вземане на решение за продължаване/прекратяване A08 Начало на проекта A09 Провеждане на фокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиране на плановете B01 Рецензиране на месечния цикъл B02 Вземане на решение за продължаване/спиране B03 Начало на месечния цикъл B04 Провеждане на фокусирана комуникация B05 Измерване и докладване на изпълнението C01 Планирайте отговори за отклонения C02 Начало на седмичния цикъл C03 Провеждане на фокусирана комуникация C04 Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна D01 Приемане на завършените резултати D02 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни E01 Улавяне на уроци и план за подобрения E02 Провеждане на фокусирана комуникация E03 Предаване на продукта F01 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата от дейности за приключване F03 Архивиране на документите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане на фокусирана комуникация F06 Оценка на ползите G01 Генериране на нови идеи G02 Провеждане на фокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


F01 - Предаване на продукта

Тази дейност по управление принадлежи към групата Приключване на проекта. Тази група дейности се извършва, когато продуктът на проекта е завършен, или когато решите да прекратите проекта.

Когато проектът приключи, трябва да се получи одобрение и да се предаде продукта на вътрешния или външния клиент. В случаите на прекратяване на проекта това може да се изисква или да не се изисква.

Понякога клиентът приема продуктите, но примането се извършва заедно със списък с допълнителни задачи, които трябва да се извършват допълнително в рамките на определена продължителност. В такива случаи можете да се приключи проекта, и да се придвижат останалите дейности на екипа за поддръжка/приключване.

Предназачение

Целта е да има официално предаване и одобрение за продукта, което е предпоставка за пълно приключване на проекта. Не трябва да се забравя, че при наличието на проекти, които са почти свършени, но са замразени на последните им етапи, е наличие на разхищаване на ресурси и прави управлението на портфолиото сложно. Най-добре е своевремнно да се закрият нещата и да се премине към нови начинания.

Типични клопки

Тази управленска дейност е свързана с окончателното приключване на проекта и тя може да бъде сложна и отнемаща много време, ако междинните месечни приключвания на са извършени достатъчно сериозно.

Когато е възможно, потърсете одобрение на спонсора и клиента за основните резултати от изпълнението на проекта, в момента когато конкретните дейности са завършени, а не саммо в края на проекта. Това опростява окончателното приключване.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата

⊚ Абонирайте се за новини по имейл

Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:
It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with 1 to 7 team members.