P3.express
Минималистичната система за управление на проекти
Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определяне на спонсор A01 Определяне на ръководителя на проекта A02 Назначаване на ключовите членове на екипа A03 Описание на проекта A04 Идентифициране и планиране на резултатите A05 Идентифициране на рисковете и планиране на ресурси A06 Рецензиране на инициирането на проекта A07 Вземане на решение за продължаване/прекратяване A08 Начало на проекта A09 Провеждане на фокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиране на плановете B01 Рецензиране на месечния цикъл B02 Вземане на решение за продължаване/спиране B03 Начало на месечния цикъл B04 Провеждане на фокусирана комуникация B05 Измерване и докладване на изпълнението C01 Планирайте отговори за отклонения C02 Начало на седмичния цикъл C03 Провеждане на фокусирана комуникация C04 Управление на рисковете, проблемите и заявките за промяна D01 Приемане на завършените резултати D02 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни E01 Улавяне на уроци и план за подобрения E02 Провеждане на фокусирана комуникация E03 Предаване на продукта F01 Оценка удовлетвореността на заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата от дейности за приключване F03 Архивиране на документите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане на фокусирана комуникация F06 Оценка на ползите G01 Генериране на нови идеи G02 Провеждане на фокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


B03 - Вземане на решение за продължаване/спиране

Тази дейност по управление принадлежи към групата Месечно иницииране. Тази група дейности се извършват в началото на всеки месец, за да ни подготвят за нов месечен цикъл.

В този момент спонсорът трябва да вземе ново решение за продължаване или спиране въз основа на преразгледаните планове. Те могат да вземат решението сами, или да го вземат заедно с други експерти, например от екипа за управление на портфейла.

Ако се вземе решение за спиране на проекта, дейностите по приключване на проекта ще се изпълняват, а спонсорът следва да реши дали да влезе или не в цикъла на следпроектното управление.

Предназначение

Целта е да се уверим, че проектът все още е оправдан и да припомним на всички, че има цел за проекта, по-висока от сбора на отделните специализирани дейности.

Типични клопки

Спонсорът трябва да вземе тази управленска дейност сериозно, а не просто да одобри проекта автоматично без проверка. За всички е важно да разберат, че прекратяването на проекти е знак за добро управление на проекти.

Понякога даден проект може да е оправдан, когато е оценен изолирано, но може да не е толкова оправдан, колкото други възможни проекти, които можете да бъдат изпълнени. В резултат на това е необходима цялостна перспектива при оценяването на непрекъснатата обосновка на проекта и най-добре това се прави в рамките на една система за управление на портфейла, която наблюдава всички проекти в организацията.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.