Иницииране на проекта Месечно иницииране Седмично управление Дневно управление Месечно приключване Приключване на проекта Управление след проекта Определянена спонсор A01 Определяне наръководителя на проекта A02 Назначаване наключовите членове на екипа A03 Описаниена проекта A04 Идентифициране и планиранена резултатите A05 Идентифициране на рисковетеи планиране на ресурси A06 Рецензиране на иницииранетона проекта A07 Вземане на решениеза продължаване/прекратяване A08 Начало напроекта A09 Провеждане нафокусирана комуникация A10 Преглед и прецизиранена плановете B01 Рецензиране намесечния цикъл B02 Вземане на решениеза продължаване/спиране B03 Начало намесечния цикъл B04 Провеждане нафокусирана комуникация B05 Измерване и докладванена изпълнението C01 Планирайте отговориза отклонения C02 Начало наседмичния цикъл C03 Провеждане нафокусирана комуникация C04 Управление на рисковете,проблемите и заявките за промяна D01 Приемане назавършените резултати D02 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни E01 Улавяне на уроции план за подобрения E02 Провеждане нафокусирана комуникация E03 Предаванена продукта F01 Оценка удовлетвореносттана заинтересованите страни F02 Рецензиране на групата отдейности за приключване F03 Архивиране надокументите по проекта F04 Празнувайте! F05 Провеждане нафокусирана комуникация F06 Оценкана ползите G01 Генериранена нови идеи G02 Провеждане нафокусирана комуникация G03

Въведение

A - Иницииране на проекта

B - Месечно иницииране

C - Седмично управление

D - Дневно управление

E - Месечно приключване

F - Приключване на проекта

G - Управление след проекта


B03 - Вземане на решение за продължаване/спиране

Тази дейност по управление принадлежи към групата Месечно иницииране. Тази група дейности се извършват в началото на всеки месец, за да ни подготвят за нов месечен цикъл.

В този момент спонсорът трябва да вземе ново решение за продължаване или спиране въз основа на преразгледаните планове. Те могат да вземат решението сами, или да го вземат заедно с други експерти, например от екипа за управление на портфейла.

Ако се вземе решение за спиране на проекта, дейностите по приключване на проекта ще се изпълняват, а спонсорът следва да реши дали да влезе или не в цикъла на следпроектното управление.

Предназначение

Целта е да се уверим, че проектът все още е оправдан и да припомним на всички, че има цел за проекта, по-висока от сбора на отделните специализирани дейности.

Типични клопки

Спонсорът трябва да вземе тази управленска дейност сериозно, а не просто да одобри проекта автоматично без проверка. За всички е важно да разберат, че прекратяването на проекти е знак за добро управление на проекти.

Понякога даден проект може да е оправдан, когато е оценен изолирано, но може да не е толкова оправдан, колкото други възможни проекти, които можете да бъдат изпълнени. В резултат на това е необходима цялостна перспектива при оценяването на непрекъснатата обосновка на проекта и най-добре това се прави в рамките на една система за управление на портфейла, която наблюдава всички проекти в организацията.

Principles

Следните принципи играят съществена роля в тази управленска дейност:


Преведено от д-р Тодор С. Тодоров⊚ PDF файл с възможност за изтегляне на ръководството

⊚ Изтеглете диаграмата


Благодарим за това, че споделихте вашето мнение с нас. Моля, имайте предвид следното:

  • Моля, напишете го кратко и ясно.
  • Чувствайте се свободни да пишете на всеки език, който предпочитате.
  • Ако имате няколко предложения, моля, изпратете ги отделно.

Ако вашите предложения вдъхновят положително подобрение, ще се радваме да ви отбележим като сътрудник (ако ни предоставите вашето име и имейл адрес в този формуляр).За да се разграничите от случайни ботове в мрежата, моля въведете номра на P3.express група на дейностите по-долу.


Ако желаете може да споделите вашето име и имейл адрес с нас, в случай на необходимост да отговорим на вашия коментар или да ви отбележим, като сътрудник:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.