Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


B03 - Učiňte rozhodnutí pokračovat/ukončit

Táto řídící aktivita patří do skupiny měsíční zahájení. Táto skupina aktivit se vykonává na začátku každého měsíce, abychom se připravili na nový měsíční cyklus.

V tomto bode musí sponzor na základě zrevidovaných plánů rozhodnout, zda v projektu pokračovat, či ne. Rozhodnutí může učinit sám nebo se dohodnout s dalšími, například s řídícím týmem portfolia.

Pokud rozhodnutí zní zastavit projekt,proběhnou aktivity ukončení projektu a sponzor by měl rozhodnout, zda vstoupit do cyklu poprojektového řízení, či ne.

Účel

Cílem je ujistit se, že projekt je stále odůvodněný a připomenout všem, že projekt má vyšší cíl, než jen soubor izolovaných specializovaných aktivit.

Obvyklé pasti

Sponzor musí brát tuto řídící aktivitu vážně, nikoliv jen automaticky schválit projekt bez inspekce. Je důležité, aby všichni porozuměli tomu, že zrušit projekt je znak dobrého projektového řízení.

Někdy může být projekt zdůvodnitelný, pokud je vyhodnocovaný izolovaně, ovšem nemusí být tak zdůvodnitelný, jako jiné možné projekty, které můžete uskutečnit. Proto je při hodnocení průběžného zdůvodnění projektu potřebná holistická (celostní) perspektiva, a proto je ideální toto řešit v rámci jednotného systému řízení portfolia, který dohlíží na všechny projekty v organizaci.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.