Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


C02 - Plánujte reakce na odchylky

Táto řídící aktivita patří do skupiny týdenní řízení, která je skupinou aktivit vykonávaných na začátku každého týdne.

Pokud máte jakékoliv odchylky od vašich cílů na základe měření výkonnosti z C01, měli byste je řídit a zkusit dostat se zpět do správných kolejí.

V komplikovaných případech můžete zorganizovat workshop a získat pomoc od všech nebo vybraných členů týmu pro naplánovaní jak se z odchylky zotavit. V kritických nebo citlivých případech informujte sponzora, požádejte ho o radu a vyžádejte si jeho schválení plánu nápravných opatření.

Pokud není možné zotavení z odchylek, měli byste požádat sponzora o souhlas se stanovením revidovaných cílů a nechejte si je schválit. Zajistěte, aby byly nové informace zaznamenány do popisu projektu.

Pokud existuje důvod odchylky, který může způsobit podobné otevřené body v budoucnosti, zaznamenejte ho do registru následných akcí jako riziko a naplánujte vhodnou reakci.

Šablona popisu projektu

Šablona registru následných akcí

Účel

Pro dosažení cíle projektu se musíme zotavit z odchylek co nejrychleji, než se nahromadí. Co je ještě důležitější, že pokud se snažíme z odchylek zotavit a , neuspějeme, a vidíme v projektu zjevný alarmující trend, že cíle nenaplní záměry projektu, musíme cíle přehodnotit. Po jejich revizi už nemusí být odůvodnitelné, a v takovém případě je možné projekt ukončit, abychom zabránili větším ztrátám v budoucnosti.

Obvyklé pasti

Pamatujte, že obecný, vágní výrok jako “od teď musíme pracovat o 15% rychleji” není plánem nápravných opatření. Plány nápravných opatření musí být realistické a zahrnovat proveditelné úkony, které je možné implementovat a vyhodnocovat.

Pokud si musíte vybrat mezi zotavením se z odchylky a řešením její příčiny, která může způsobit stejné potíže v budoucnosti, dejte přednost řešení příčiny. Jinak budete neustále hasit požáry.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.