Iniciace projektu Měsíční zahájení Týdenní řízení Denní řízení Měsíční uzávěrka Uzávěrka projektu Poprojektové řízení Jmenujtesponzora A01 Jmenujte projektovéhomanažera A02 Jmenujte klíčovéčleny týmu A03 Popište projekt A04 Identifikujte anaplánujte dodávky A05 Identifikujte rizikaa naplánujte reakce A06 Proveďte vzájemnézhodnocení iniciace A07 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit A08 Proveďte kick off projektu A09 Proveďte cílenou komunikaci A10 Zrevidujte a upřesněte plány B01 Proveďte vzájemnézhodnocení měsíčního cyklu B02 Učiňte rozhodnutípokračovat/ukončit B03 Proveďte kick offměsíčního cyklu B04 Proveďte cílenou komunikaci B05 Měřte a hlaste výkonnost C01 Plánujte reakcena odchylky C02 Proveďte kick offtýdenního cyklu C03 Proveďte cílenoukomunikaci C04 Řiďte rizika, otevřené bodya požadavky na změny D01 Akceptujtedokončené dodávky D02 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran E01 Zachyťte ponaučení anaplánujte zlepšení E02 Proveďte cílenoukomunikaci E03 Předejte produkt F01 Vyhodnoťte spokojenostzainteresovaných stran F02 Proveďte vzájemné zhodnocenískupiny ukončovacích aktivit F03 Archivujte projektovédokumenty F04 Oslavujte! F05 Proveďte cílenoukomunikaci F06 Vyhodnocujtepřínosy G01 Generujtenové nápady G02 Proveďte cílenoukomunikaci G03

Úvod

A - Iniciace projektu

B - Měsíční zahájení

C - Týdenní řízení

D - Denní řízení

E - Měsíční uzávěrka

F - Uzávěrka projektu

G - Poprojektové řízení


A05 - Identifikujte a naplánujte dodávky

Táto řídící aktivita patří do skupiny iniciace projektu. Tato skupina aktivit se vykonává na začátku, aby nás připravila na projekt.

Realizujte workshopy na vytvoření hierarchické dekompozice stavebních prvků projektu: dodávek. Tam, kde je to třeba, přidejte k jednotlivým dodávkám krátký popis na vysvětlení jejich rozsahu, kvality nebo jiných důležitých faktorů. Ukládejte tyto informace v mapě dodávek, která může mít jakýkoliv formát, například podobu myšlenkové mapy.

Mapu dodávek můžete rozpracovat zahrnutím závislostí mezi jednotlivými položkami. Tam, kde je mnoho závislostí, je možné prvky načasovat na základě jejich závislostí a odhadovaného trvání. Tam, kde není mnoho závislostí, mohou být prvky prioritizované podle vhodného souboru kritérií, a vybrané pro realizaci spíše na základe priorit a improvizace, než na základě harmonogramu. Mnohé projekty mohou profitovat z přístupu založeného na závislostech na vyšších úrovních a z přístupu založeného na prioritách pro nižší úrovně.

Pokud se už dříve realizoval podobný projekt, prověřte jeho archiv a použijte tyto informace na přípravu kvalitnější mapy dodávek.

Na základe vývoje mapy dodávek může vzniknout potřeba upravit i popis projektu.

Šablona popisu projektu

Účel

Ačkoliv je popis projektu klíčový a je třeba s ním být vždy v souladu, je abstraktní a těžko se používá při každodenní práci. Mapa dodávek přemosťuje tuto mezeru vytvořením relativně konkrétního zdroje, který dělá rozsah projektu jasnějším. Je též srdcem budoucí podoby harmonogramu projektu, který je naopak zdrojem pomoci při rozhodování co dělat jako následující, a pro měření postupu prací.

Časté pasce

Ľudia praktikujúci projektové riadenie často pri vytváraní mapy dodávok myslia na „prácu“ miesto „dodávok“. Je nutné, aby ste workshop facilitovali spôsobom, ktorý všetkým pomôže sústrediť sa na dodávky nezávisle od práce, ktorá je na ne potrebná. Aby ste zabezpečili, že je tak bude, použite na pomenovanie dodávok slovné spojenia založené na podstatných menách namiesto slovných spojení založených na slovesách. Niekedy môže pomôcť aj použitie myšlienkovej mapy, pretože tá vizualizuje hierarchiu stavebných prvkov.

Principy

V rámci této řídící aktivity sehrávají důležitou roli následující principy:


Do češtiny přeložili Jan Brada a Štefan Ondek⊚ Stáhněte si příručku ve formátu PDF

⊚ Stáhněte si diagram


Děkujeme Vám, že s námi sdílíte svůj názor. Prosím, mějte na zřeteli následující:

  • Prosím, pište stručně a jasně.
  • Neváhejte psát v jakémkoliv Vámi preferovaném jazyce.
  • Pokud máte více návrhů, prosím zadávejte je jednotlivě.

Pokud Vaše návrhy inspirují pozitivní zlepšení, rádi Vás uvedeme jako přispěvatele (pokud nám v tomto formuláři poskytnete Vaše jméno a e-mailovou adresu)Abychom Vás odlišili od náhodných webový botů, zadejte prosím níže počet skupin aktivit P3.express.


Pokud chcete, můžete s námi sdílet Vaše jméno a e-mail pro případ, že si s Vámi budeme chtít o Vašem komentáři popovídat, nebo Vás uvést jako přispěvatele.

Pokud realizujete mikro-projekty s 1 až 7 členy týmu, použijte raději micro.P3.express místo běžného P3.express.