Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi i menaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtareve kryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dhe planifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqet dhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin e projektit me kolegët A07 Merrni një vendim për të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimi të përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhe përmirësoni planet B01 Rishikoni planin mujor me kolegët B02 Merrni një vendim për të shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni një komunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoni performancën C01 Planifikoni përgjigjet për devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikim të përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjet dhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punët e përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinë e palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhe bëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinë e palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetin përmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentet e projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësoni përfitimet G01 Gjeneroni ide të reja G02 Kryeni një komunikim të përqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


A05 - Identifikoni dhe planifikoni rezultatet

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Fillimit te Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet ne fillim per te na pergatitur per projektin.

Për të krijuar një ndarje hierarkike të elementëve të ndërtimit të produktit dhe të dorëzimeve kryeni seminare. Kur është e nevojshme, shtoni shënime të shkurtra për dorëzimet që keni për të bërë, për të shpjeguar qëllimin, cilësinë ose faktorë të tjerë të rëndësishëm. Ruajeni këtë informacion në Hartën e Arritjeve, e cila mund të ketë çfarëdo lloji formati, si për shembull një hartë mendore.

Harta e Arritjeve mund të përpunohet duke përfshirë lidhjet e ndërvarura midis elementëve të saj. Kur ka shumë varësi, elementët mund të planifikohen bazuar në tipologjinë e tyre dhe kohëzgjatjet e vlerësimit, ndërsa kur nuk ka shumë varësi, këto elementë mund të prioritizohen falë një grupi të duhur kriteresh dhe në bazë të prioriteteve të zgjidhen për zbatim. Shumë projekte të bazuara në elementin e varësisë, mund të përfitojnë nga një qasje e bazuar për nivelet më të larta dhe një projektet e bazuar në priorite, janë më të përstshme dhe të sukseshme për nivelet më të ulëta.

Nëse keni përdorur më parë një projekt të ngjashëm, kontrolloni arkivin dhe përdorni atë informacion për të përgatitur një Hartë të arritjeve më eficente..

Bazuar në zhvillimin e Hartës së Arritjeve, mund t’ju duhet të bëni rregullime edhe në përshkrimin e projektit.

Modeli i përshkrimit të projektit

Qëllimi

Ndonëse përshkrimi i projektit është shumë i rëndësishëm, ai ndodh të jetë abstrakt dhe i vështirë për t’u përdorur në punën e përditshme ndaj është shpesh e nevojshme që pëshkrimi projetit të përafrohet me qellimin e projektit. Harta e Dorëzimeve e kapërcen këtë hendek duke krijuar relativisht një burim konkret, gjë që e bën më të qartë qëllimin e projektit.

Ajo është gjithashtu thelbi i asaj që më pas shndërrohet në një tip plani për projektin, i cili nga ana tjetër është një piketë që na ndihmon të vendosim se çfarë të bëjmëdhe si të masim progresin.

Gabimet e zakonshme

Ndodh shpesh, që zbatuesit e projektit të mendojnë për “sasi” në vend të “të arritjeve” kur krijojnë Hartën e Arritjeve. Ju duhet ta lehtësoni projektin në një mënyrë të tillë që të ndihmojë të gjithë të përfshirët të përqendrohen tek rezultatet, pavarësisht nga puna bazë që duhet të zhvillohet. Për t’u siguruar që të ndodhë kështu, përdorni fraza emërore në vend të frazave foljore për emërtimin e të dhënave.

Përdorimi i një harte mendore është i rëndësëm sepse ndihmon, po ashtu, edhe në përcaktimin e hierarkisë së elementeve të ndërtimit

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen

⊚ Abonohuni ne njoftimet e emaileve

Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:
Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.