Fillimi i projektit Fillimi Mujor Manaxhimi Javor Menaxhimi Ditor Manaxhimi Ditor Mbyllja Mujore Post Menaxhimi i Projektit Emërimi i sponsorit A01 Emërimi imenaxherit të projektit A02 Emërimi i anëtarevekryesorë të ekipit A03 Përshkruani projektin A04 Identifikoni dheplanifikoni rezultatet A05 Identifikoni rreziqetdhe planifikoni përgjigjet A06 Rishikoni fillimin eprojektit me kolegët A07 Merrni një vendimpër të nisur ose jo A08 Startimi i projektit A09 Transmetimi i një komunikimitë përmbledhur dhe të fokusuar A10 Rishikoni dhepërmirësoni planet B01 Rishikoni planinmujor me kolegët B02 Merrni një vendim përtë shkuar përpara ose jo B03 Fillimi i ciklit mujor B04 Kryeni njëkomunikim të fokusuar B05 Matni dhe raportoniperformancën C01 Planifikoni përgjigjetpër devijimet nga objektivat C02 Fillimi i ciklit javor C03 Zhvilloni një komunikimtë përqëndruar C04 Menaxhoni rreziqet, çështjetdhe kërkesat për ndryshim D01 Pranoni punëte përfunduara D02 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të interesuara E01 Mbani shënime dhebëni përmirësime E02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar E03 Dorëzoni produktin F01 Vlerësoni kënaqësinëe palëve të përfshira F02 Rishikoni aktivitetinpërmbyllës me kolegët F03 Arkivoni dokumentete projektit F04 Festoni! F05 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar F06 Vlerësonipërfitimet G01 Gjeneroniide të reja G02 Kryeni një komunikim tëpërqendruar dhe të fokusuar G03

Prezantimi

A - Fillimi i projektit

B - Fillimi Mujor

C - Manaxhimi Javor

D - Menaxhimi Ditor

E - Manaxhimi Ditor

F - Mbyllja Mujore

G - Post Menaxhimi i Projektit


F01 - Dorëzoni produktin

Ky aktivitet menaxherial ben pjese ne grupin e Mbylljes se Projektit. Ky grup aktivitetesh zhvillohet kur produkti i projektit eshte i plote, ose kur vedosni te anuloni projektin.

Kur projekti të përfundojë, duhet dhe t’ia dorëzojmë produktin klientit të brendshëm ose të jashtëm dhe të presim miratimin nëse do të vazhdohet me projektin ose jo.

Ndonjëherë ndodh që klienti e pranon projekti, por dakordësohet me ju për një listë të elementëve shtesë që duhet të bëni brenda një limiti kohor të caktuar. Në raste të tilla, të vazhdojmë me mbylljen e projektit dhe t’ia dorëzojmë aktivitetet e mbetura një ekipi mbështetës që do të merret me mirëmbajtjen e projektit.

Qëllimi

Qëllimi është të kemi një miratim përfundimtar dorëzimi për produktin, i cili është parakusht për mbylljen e plotë të projektit. Duhet kujtuar se të paturit në portofol projekte që janë pothuajse të përfunduara, të ngrira në fazat e tyre përfundimtare, është një humbje kohe dhe burimesh ndaj e bën menaxhimin e portofolit tuaj të komplikuar dhe të vështirë. Është e këshillueshme të mbyllen cështjet e lëna pezull dhe të kalojmë në një fazë tjetër.

Gabimet e zakonshme

Ky aktivitet menaxhimi është mbyllja kryesore në projekt ndaj mund të jetë e ndërlikuar dhe mund të kërkojë shumë kohë nëse nuk i keni marrë mjaft seriozisht dorëzimin e produktit

Nëse është e mundur, para përfundimit të projekit, kërkoni një miratim paraprak të sponsorit dhe/ose klientit për produktet kryesore të projektit. Kjo lehtëson mbylljen përfundimtare dhe procesi e dorëzimit.

Principet

Principet e meposhtme luajne nje rol te rendesishem ne kete aktivitet menaxherial:


Përkthyer nga: Eldisa Cirogu, Reina Qose, Ejon Dervishi, Genard Mata, Girda Brace⊚ Shkarkoni manualin ne PDF

⊚ Shkarkoni diagramen


Faleminderit per ndarjen e mendimit tuaj me ne. Ju lutemi vini re pikat e meposhtme:

  • Ju lutemi shkruani shkurt dhe qarte.
  • Mos ngurroni te shkruani ne çdo gjuhe qe preferoni.
  • Nese keni sugjerime te shumta, ju lutemi paraqisni ato veçmas.

Nese sugjerimet tuaja frymezojnë nje permiresim pozitiv, do te ishim te lumtur t’ju vleresonim si kontribues (nese lini emrin dhe adresen tuaj te emailit ne kete formular).Per te kuptuar qe nuk jeni nje robot, ju lutem vendosnime poshte numrin e grupeve te aktiviteteve te P3.express


Nese deshironi, mund te ndani me ne emrin tuaj dhe adresen e emailit, ne rast se duhet te flasim me ju per komentin tuaj, ose t'ju vlersuar si bashkepunues:

Perdorni me mire micro.P3.express ne vend te P3.express te zakonshme nese keni projekte te vogla te perbere nga 1 deri ne 7 pjestar grupi.