Prosjektstart Månedsstart Ukentlige aktiviteter Daglige aktiviteter Månedsavslutning Prosjektavslutning Aktiviteter etter prosjektet Utnevn prosjekteieren A01 Utnevn prosjektlederen A02 Utnevn sentralemedlemmer i prosjektteamet A03 Beskriv prosjektet A04 Identifiser ogplanlegg leveranser A05 Identifiser usikkerheterog planlegg tiltak A06 Få oppstarten av prosjektetfagfellevurdert A07 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke A08 Sett i gangprosjektet A09 Gjennomfør entydelig kommunikasjon A10 Revider ogdetaljer planene B01 Få den månedligesyklusen fagfellevurdert B02 Avgjør om prosjektetskal fortsette eller ikke B03 Sett i gang denmånedlige syklusen B04 Gjennomfør entydelig kommunikasjon B05 Mål og rapporterfremdrift C01 Planlegg avvikstiltak C02 Sett i gang denukentlige syklusen C03 Gjennomfør entydelig kommunikasjon C04 Håndter usikkerheter, hendelserog forespørsler om endringer D01 Aksepterferdige leveranser D02 Evaluer interessentenestilfredshet E01 Registrer erfaringer ogplanlegge forbedringer E02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon E03 Overlever produktet F01 Evaluer interessentenestilfredshet F02 Gjennomfør en fagfellevurderingav avslutningsaktivitetene F03 Arkiverprosjektdokumentasjonen F04 Feire! F05 Gjennomfør entydelig kommunikasjon F06 Evaluergevinstene G01 Skapnye ideer G02 Gjennomfør entydelig kommunikasjon G03

Introduksjon

A - Prosjektstart

B - Månedsstart

C - Ukentlige aktiviteter

D - Daglige aktiviteter

E - Månedsavslutning

F - Prosjektavslutning

G - Aktiviteter etter prosjektet


F01 - Overlever produktet

Ledelsesaktivitetene i denne gruppen hører til gruppen Prosjektavslutnin. Disse aktivitetene gjøres når arbiedet i prosjektett er ferdig, eller når vi bestemmer oss for å avbryte prosjektet underveis.

Når prosjektet er ferdig, så må det godkjennes og produktet kan overleveres til intern eller ekstern kunde. I de tilfellene hvor prosjektet har blitt avbrutt underveis så er ikke dette en aktivitet vi alltid trenger å gjøre.

Noen ganger vil kunden akseptere produktet, men man blir enige om noen ekstraoppgaver som skal gjøres ferdig i løpet av en viss tid. I slike tilfeller kan prosjektet avsluttes og så overlater man de resterende oppgavene til driftsorganisasjonen.

HENSIKT

Målet er å ha en offisiell overrekkelse og godkjenning av produktet, noe som er en forutsetning for å kunne avslutte et prosjekt. Husk at det å ha prosjekter som er nesten ferdigstilt, men som blir lagt på is i den siste delen er å sløse med ressurser og gjør det vanskelig å drive med porteføljestyring. Det er best å kunne avslutte noe, for så å gå videre med nye oppgaver.

VANLIGE FALLGRUVER

Denne aktiviteten er den store avslutningen av prosjektet og vil ofte by på utfordringen og ta tid hvis man ikke har tatt de tidligere godkjennelsene og overleveringer seriøst nok.

Når det er mulig bør man søke om godkjennelse fra prosjekteier og kunden for de største leveransene så fort der er ferdige, fremfor å vente til prosjektet skal avsluttes. Det vil i så fall gjøre denne avslutningen enklere.

Prinsipper

Følgende prinsipper er sentrale når denne aktiviteten gjennomføres:


Oversatt av Terje Hult, med god hjelp fra Brendan Martin, Geraldine Sletten og Øivind Haugland⊚ Last ned boka i PDF-format

⊚ Laste ned diagrammene


Takk for at du deler din mening med oss. Vær oppmerksom på følgende:

  • Skriv kort og klart.
  • Skriv på det språket som du foretrekker.
  • Hvis du har flere forslg, så send dem inn seprarat.

Hvis forslaget fører til en positiv forbedring, vil vi gjerne kreditere deg som bidgragsyter (hvis du oppgir ditt navn eller e-post adresse i dette skjemaet).For å skille deg fra roboter på nettet, vennligst skriv inn antallet P3.express aktivitetsgrupper nedenfor.


Hvis du vil, kan du dele navn og e-postadresse med oss, i tilfelle vi trenger å snakke med deg om kommentaren din, eller gi deg kreditt som bidragsyter:

It's best to use micro.P3.express instead of the regular P3.express if you have micro-projects with approximately 1 to 7 team members.